Het is vanaf release 7.21 Minsk mogelijk om SIVI 2021 werknemersgegevens volgens de verzuimstandaard werkgevers – arbodiensten te te exporteren vanuit Xpert Suite.Instellen van de export:

1) Bespreek met de ontvangende partij op welke methode de bestandsoverdracht plaats zal vinden. Wordt er gebruik gemaakt van het SFTP account van de Xpert Suite? Dan zal de ontvangende partij zelf de bestanden op moeten halen vanaf dat SFTP account. 

Meestal wordt er bij deze export gekozen voor 'Externe FTP'. De ontvangende partij stelt een sftp account beschikbaar. Deze credentials kun je invoeren bij het aanmaken van het account in XS Connect. 


2) Voeg een exportconfiguratie toe bij het gewenste klantaccount


3) Maak gebruik van de volgende configuraties

  • Gegevensstroom: dit is de naam van de export
  • Exportgroepen: kies hier voor 'Sivi Werknemer' 
  • Exportonderdelen: kies hier voor 'Sivi2021 Werknemer'
  • IdentificatieInzender: vul hier de bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht
  • BsnTonen: dit bepaalt of het Burgerservicenummer mag worden meegestuurd als deze in Xpert Suite is gevuld

 

4) Klik op opslaan, de export staat geconfigureerd.
Overige Identificerende tags


Werkgever

    <HndlsnmOrg> de naam van de werkgever in Xpert Suite.

    <IdWrkgvrArbdnst>wat er op bij de werkgever staat ingesteld, indien leeg Werkgevercode

    <AansltnrGeguitwlngArbdnst> wat er op bij de werkgever staat ingesteld, indien leeg Extern WerkgeverID, indien leeg WerkgeverID


    <Lhnr> indien het loonheffingennummer is gevuld bij de werkgever.


Werknemer

    <IdWrknmr> dit is een standaard waarde vanuit Xpert Suite.


Dienstverband

    <IdDnstvbnd>dit is een standaard waarde vanuit Xpert Suite. 


Verzuim

     <VrzmgvlId>dit is een standaard waarde vanuit Xpert Suite. Indien er op het klantaccount als scope 'Arbodienst' is ingevoerd, dan kun je bij de werkgever in het beheer een arbodienst koppelen. Van de betreffende arbodienst zul je een 'Identificatie werkgever' en een 'Aansluitnummer gegevensuitwisseling' ontvangen. Zodra je deze vult in de bijbehorende velden, worden deze gegevens meegestuurd in de SIVI berichten die naar de arbodienst worden gestuurd. Aan de hand van deze gegevens kan de arbodienst de verschillende werkgevers onderscheiden die mogelijk via dezelfde koppeling binnen komen. Ook heb je via het werkgeverbeheer de mogelijkheid om de koppeling voor een specifieke werkgever in de toekomst in te laten gaan. Je kunt dan vast de identificerende gegevens vullen en een startdatum in de toekomst invoeren. Vanaf de ingevoerde startdatum zal deze koppeling de verzuimmutaties doorsturen naar de ingestelde arbodienst.