De Verloning module maakt het mogelijk om uitkeringen te verlonen. Specifiek Ziektewet uitkeringen. In situaties waar de werkgever niet verantwoordelijk is voor het regelen van uitkeringsbetalingen aan een werknemer, kan dit via de XpertSuite gedaan worden. 


De module ondersteunt:


  • Het beheren van relevante verloningsgegevens.
  • Het registreren van referteloongegevens en daaruit berekenen van daglonen.
  • Het registreren van opgevraagde of reeds bepaalde daglonen.
  • Het bepalen van uitkeringsbedragen o.b.v. geregistreerde gegevens en daglonen.
  • Het bepalen van aanvullingsbedragen o.b.v. geregistreerde gegevens en daglonen.
  • De registratie van vergoedingen, kortingen en loonsancties.
  • Het opstellen van looncomponenten per verloningsperiode o.b.v. uitkeringen, aanvullingen, vergoedingen, kortingen, loonsancties.
  • Het koppelen van werkgevergegevens, werknemersgegevens, trajectgegevens en looncomponenten naar Nmbrs.