Wat is een XS Connector?


Een XS Connector is een methode waarmee er een koppeling wordt gemaakt tussen twee verschillende Xpert Suite omgevingen. Het koppelen van verschillende Xpert Suite omgevingen kan erg handig zijn om er voor te zorgen dat gezamenlijke klanten hun gegevens niet dubbel hoeven op te voeren of aan te passen.


Er zijn verschillende voorbeelden te bedenken in welke situatie een XS Connector van toegevoegde waarde kan zijn.


Voorbeeld 1: Samenwerking tussen een volmacht en een dienstverlener.


Er zijn meerdere volmachten die de schade van (inkomens)verzekeringen in de Xpert Suite laten vastleggen. Vaak worden er polissen aangeboden waarbij er ook meteen een contract met een arbodienstverlener wordt aangegaan. Een werkgever die zijn (inkomens)verzekering bij een volmacht heeft afgesloten, registreert zijn medewerkers en de verzuimmeldingen in de Xpert Suite. Met een XS Connector worden deze gegevens meteen doorgezet naar de betreffende arbodienstverlener. Hierdoor hoeft de werkgever de medewerker gegevens en de verzuimgegevens alleen maar op te voeren in de Xpert Suite van de volmacht, en niet meer in de Xpert Suite van de arbodienstverlener. Dit scheelt tijd, en komt ten goede aan de actualiteit van de data bij de arbodienstverlener.


Voorbeeld 2: Werkgever en dienstverlener werken beiden met Xpert Suite


Steeds meer werkgevers gebruiken de Xpert Suite om het  verzuim van hun medewerkers in vast te leggen. Als hun arbodienstverlener ook in een Xpert Suite omgeving werkt, kan het handig zijn om deze omgevingen aan elkaar te koppelen. Medewerker en verzuimgegevens kunnen via een XS Connector verstuurt worden van de Xpert Suite omgeving van de werkgever naar de Xpert Suite omgeving van de arbodienst. Op deze manier kan het nooit vergeten worden om een verzuimmelding tijdig door te geven aan de arbodienst én het scheelt dubbel invoerwerk. 


Op deze manier zijn er nog veel meerdere voorbeelden te bedenken waarbij het van belang is dat medewerker en/of verzuimberichten van de ene Xpert Suite omgeving naar de andere worden gestuurd. Een XS Connector zorgt er voor dat de data tijdig van omgeving 1 naar omgeving 2 wordt gestuurd, waardoor deze gegevens niet meer handmatig op 2 plekken ingevoerd hoeven te worden.


Op welke manier worden de gegevens naar de andere XS omgeving gestuurd?

Wanneer je een XS Connector aanlegt worden de gegevens vanuit systeem A verstuurd naar systeem B. Via XS Connect gaat dit altijd via een SFTP server.

 

Welke gegevens kunnen er op deze manier verstuurd worden?

Er zijn meerdere gegevensstromen de gerealiseerd kunnen worden. 


  • Afdelingenstructuur 
  • Medewerker/dienstverbanden
  • Verzuim


Tevens is het mogelijk om werkgever inclusief contactpersoon gegevens  van omgeving 1 naar omgeving 2 te sturen zodat een werkgever kan worden aangemaakt in omgeving 2. Echter is hiervoor wel wat inrichtingswerk nodig, dus ook voor deze gegevensstroom is een Consultant nodig voor de inrichting.


Let op: Wanneer in beide XS omgevingen al data aanwezig is, dan dienen er ook synchronisatie werkzaamheden plaats te vinden. 


Wanneer worden gegevens verstuurd en ingelezen?


Wanneer de configuratie voor de gegevensstromenzijn ingericht worden de gegevens automatisch verstuurd vanuit Xpert Suite A op het tijdstip waarop je het 'schedule' instelt. Hoe je dat doet vind in het artikel 'Arboconnector - Stappenplan'. Direct zodrahet bestand ontvangen is in Xpert Suite B wordt dit verwerkt. 


Als werkgever kun je met de volgende arbodiensten koppelen conform de XS Connector*:


Arbodienst

2de Spoor

ArboTripleOne

Arbo Zuid BV

Arbonext

Bedrijfsarts.nl

Bedrijfsgezondheidsdienst NoordWest (BGDNW)

Brinqer

Care Group

Capability

Cohesie

Cosense Groep

Covades

Coverz

De Verzuimmakelaar

Dignus Arbo

DiVitaal

Ecare

HCS

Ideo Advies

Lohman Consult

Medisch Consult

Mercer Nederland

People & Payment Arbo

Prevermo Groep

Prima! Arbo & Verzuim

Qare Nederland

Qees

ReFit

Return Coach

Richting BV

Rienks Arbodienst

Rivad

Stigas

SV Servicecenter

Synck Company BV

Uitgedokterd

Uwarbo

Verzuim Service Desk

Vitaal! Arbo

Wim arbo

Yellow Vitaal

Ygeia


*vraag altijd de meest recente status op bij de customer success managers.