In XS Connect is het mogelijk om exportconfiguraties toe te voegen. Beheerders van klanten waarvoor exports via het koppelplatform zijn ingesteld, kunnen hiermee de configuratie van de koppeling aanpassen. 

Voor accounts waarvoor een export is geconfigureerd zullen deze zichtbaar zijn onder export configuraties van het account. De frequentie en tijdstippen kunnen gewijzigd worden, de logging kan ingezien worden, de technische logging kan tijdelijk ingeschakeld worden en de export configuratie kan gearchiveerd worden.


Exportonderdelen zijn ingedeeld in exportgroepen, iedere exportgroep heeft een eigen set aan instellingen. Hieronder een overzicht van de exportgroepen inclusief bijbehorende exportonderdelen. 


INHOUDSOPGAVEAfwezigheden


ANVA Export

ArboConnect

Sivi Verzuim

Sivi Werknemer

Sivi Werkgever

Standaard Export

Standaard export factuurspecificatie gebruikers