Je kunt de Xpert Suite ook koppelen met Workday. maar een aantal koppelingen kun je ook zelf leggen via XS Connect. Zie in de onderstaande tabel welke gegevensstromen we allemaal kunnen koppelen. En of je dit zelf kunt via XS Connect.

Extra informatie
Deze koppeling is gebaseerd op een geautomatiseerde SFTP-batch waarbij aan de Workday-zijde de query en distributie geregeld dient te worden. Binnen XS Connect kun je een klantaccount en een bijbehorend SFTP account aanmaken waarop Workday de bestanden kan aanleveren. Meer informatie over het configureren en de verwachtte bestandsopbouw kun je vinden bij de documentatie 'Standaard XS Connect Imports'. 


Salarisgegevens

Bij Standaard XS Connect Imports is het mogelijk om salarisgegevens bij het dienstverband te importeren. Per dienstverband kan er een salariswaarde worden meegegeven in een aanvullende kolom in het aangeleverde bestand. Afhankelijk van wat het HR systeem kan ontsluiten, kan hierbij gekozen worden tussen het verwerken van Bruto Maandloon, Bruto 4 wekenloon of SV Loon.


Specificaties

Workday
Protocol: Query