Binnen XS Connect is het voor een superbeheerder mogelijk om de logverslagen en de aangeboden bestanden in te zien van een binnenkomende koppeling. Op deze manier worden de logverslagen en aangeboden bestanden centraal inzichtelijk.


Niet alle superbeheerders hebben zomaar toegang tot al deze bestanden. Met name de aangeboden bestanden kunnen meer (persoons)gegevens bevatten dan een superbeheerder mag in zien. De autorisaties voor de inzage van logverslagen en aangeboden bestanden, hangen samen met de datakluis rechten voor een gebruiker in combinatie met de werkgeverscope van de koppeling.


Indien een gebruiker niet geautoriseerd is voor alle werkgevers die in de werkgeverscope van de koppeling vallen, is het voor deze gebruiker niet mogelijk om logverslagen en aangeboden bestanden te openen.