In de Xpert Suite is het mogelijk werkgevergegevens te exporteren in diverse bestandsextensies (.xlsx, .csv, .xml, .txt). Onderstaande velden worden uit Xpert Suite geëxporteerd. De selectie van werkgevers gebeurd op basis van de ingestelde autorisatie scope van het klantaccount. Ben je er van bewust dat de huidige export nog niet volledig aansluit op de Xpert Suite standaard werkgever importconfiguratie. Wil je op dit moment de geëxporteerde gegevens ook weer importeren in Xpert Suit dan is hiervoor een custom mapping van de veldnamen nodig bij de importerende omgeving. 

 

WerkgeverIdHet door Xpert Suite toegekende ID van de werkgever
Werkgevernaam
Werkgevercode
AantalWerknemers
ExternWerkgeverId
Telefoon1
Telefoon2
Fax1
Fax2
Emailadres1
Emailadres2
Bezoek_Postcode
Bezoek_Huisnummer
Bezoek_HuisnummerToevoeging
Bezoek_Straat
Bezoek_Plaatsnaam
Bezoek_Landcode
Bezoek_Land
Post_Postcode
Post_Huisnummer
Post_HuisnummerToevoeging
Post_Straat
Post_Plaatsnaam
Post_Landcode
Post_Land
Factuur_Tav
Factuur_Straat_Huisnummer
Factuur_Postcode
Factuur_Plaatsnaam
Factuur_Emailadres
Rekeningnummer
Loonheffingennummer
FteWaarde
EigenRisicoDragerWga
EigenRisicoDragerZW
OnderdeelVanHolding
Holding
DebiteurNummer
Notitie
UWV_Vestiging
UWVContactID
Aansluitnummer
Sector_Code
Sector_Naam
RisicoPremieGroep
Omschrijving
Contactpersoon Achternaam
Contactpersoon Tussenvoegsels
Contactpersoon Voorletters
Contactpersoon Roepnaam
Contactpersoon Geslacht
Contactpersoon Email
Contactpersoon Email Prive
Contactpersoon Telefoonnummer
Contactpersoon Telefoonnummer Prive
Contactpersoon Telefoonnummer Mobiel
Contactpersoon Faxnummer
Contactpersoon Functie
Contactpersoon Rol Code
Contactpersoon Rol Naam
KostenDrager


 

Stappenplan

Exportconfiguratie toevoegen

Ga in Xpert Suite naar het gewenste klantaccount en klik bij 'Export configuraties' op 'Nieuwe configuratie'. Er opent een nieuw scherm.


Export instellen

Gegevensstroom

Geef hier een naam aan de export.


Exportgroep

Kies hier voor 'Standaard export'


Exportonderdelen

Kies hier voor 'Alle werkgevers'


Parameters

Relevante parameters:

Extensie: kies hier voor het gewenste export formaat. Er zijn standaard vier mogelijkheden

- .csv

- .txt

- .xml

- .xlsx


Contactpersoonrol voor werkgever-export: er wordt in deze export slechts één contactpersoon geëxporteerd. Hiervoor is de parameter contactpersoon rol toegevoegd. Er zijn hierbij drie opties:

1) Parameter leeg: de eerste contactpersoon van deze werkgever wordt geëxporteerd.

2) Parameter met contactpersoon rol: de eerste contactpersoon van deze werkgever met de ingevoerde contactpersoon rol wordt geëxporteerd. 

3) Parameter met een ongeldige contactpersoon rol: er wordt geen contactpersoon geëxporteerd.


De volgende parameters zijn niet relevant voor de werkgever export:

- vanafDatum

- totDatum

- inclusiefMed

- inclusiefNietMed

- alleenLopendeTrajecten


Opties

Kies bij opties voor FTP Upload Hierbij horen nog twee aanvullende instellingen:

- RenameFileDuringUpload

- DeleteFileAfterUpload


Schedule toevoegen

Voeg eventueel een schedule toe. Het is ook mogelijk om de export handmatig uit te voeren.


Klik op opslaan.Je kunt bij iedere standaard export een encoding instellen. Wanneer je dit afstemt met de ontvangende partij ben je ervan verzekerd dat de exports goed ontvangen kunnen worden. Je kunt hierbij kiezen uit ‘UTF-8’, ‘ASCII’ en ‘Windows-1252’ formats.