INHOUDSOPGAVE

Zwanger

Als een medewerkster zwanger is, registreer dit dan zo spoedig mogelijk in XS. Het systeem zorgt ervoor dat u als werkgever zo tijdig mogelijk geïnformeerd wordt over de wettelijke verplichtingen. Zodra de medewerker zwanger gemeld is zal de aanvraag voor zwangerschapsverlof in gang gezet worden. 

 

1. Klik op de knop “Zwangerschap melden”

Selecteer eerst de medewerker door de zoekfunctie te gebruiken zodat u in het werknemersdossier zit. Rechts bovenin de XS-portal ziet u de knop “Acties”. Klik hierop en selecteer de optie “Zwanger”.

 

 

U komt in onderstaand scherm:

 

 

Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Vermoedelijke bevallingsdatum: deze staat op de zwangerschapsverlofverklaring van de medewerker
 2. Meerling: hier kan aangegeven worden of de medewerker zwanger is van een meerlingen 
 3. Laatste werkdag: de optie 4 of 6 weken wordt standaard aangegeven, maar u kunt ook een dag tussen 4-6 weken kiezen

 

Klik op de knop Zwanger melden.

 

Let op: De startdatum van het verlof moet altijd 6 weken zijn indien de medewerkster ziek is als gevolg van de zwangerschap. Het programma berekent wat de einddatum van het verlof wordt. Als na de bevalling de echte bevallingsdatum wordt geregistreerd, corrigeert het systeem automatisch het verlof indien dat nodig is.

 

 

 

2. Situatie rondom zwangerschap – voor de bevalling 

Nu het zwangerschapstraject loopt, kunt u de situatie rondom de zwangerschap voor de bevalling wijzigen indien gewenst. Selecteer eerst de medewerker door de zoekfunctie te gebruiken zodat u in het werknemersdossier zit. Rechts bovenin de XS-portal ziet u de knop “Acties”. Klik hierop en selecteer wederom de optie “Zwanger”.

 

 

U ziet het volgende scherm:


 

Er kunnen zich vier situaties voordoen:

 1. Registratie definitieve bevallingsdatum.  
 2. Het corrigeren van de vermoedelijke bevallingsdatum. 
 3. Het corrigeren van de laatste werkdag voor het zwangerschapsverlof.
 4. Zwangerschap beëindigen om andere reden dan een gepland bevalling.

 

2.1 Situatie A

Als de medewerker is bevallen registreert u de definitieve bevallingsdatum.

 

 

U kiest voor “De werkneemster is bevallen” bij Reden. De definitieve bevallingsdatum dient ingevoerd te worden. Daarnaast kunt u een toelichting toevoegen. Belangrijk: het is niet toegestaan om medische informatie of eventuele interpretaties in de notitievelden te zetten.

 

Klik op de knop Opslaan.

 

 

 

2.2 Situatie B

Indien de vermoedelijke bevallingsdatum niet correct is, kunt u de vermoedelijke bevallingsdatum hier corrigeren. De laatste werkdag kan ook worden gecorrigeerd (kies een datum tussen de 4-6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum). Tip: Vraag de medewerker naar de zwangerschapsverklaring. Hierop staat de vermoedelijke bevallingsdatum. 

 

Klik op de knop Opslaan.

 

2.3 Situatie C

Hier kunt u de laatste werkdag voor het zwangerschapsverlof corrigeren. Kies een datum tussen de 4-6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

 

 

Klik op de knop Opslaan.

 


 

 

2.4 Situatie D

Om uiteenlopende redenen kan een zwangerschap eerder dan de vermoedelijke bevallingsdatum beëindigd dienen te worden. De reden kan in onderstaand scherm worden opgegeven. Daarnaast dient de datum van beëindiging ingevuld te worden. Een toelichting hierbij is optioneel. Belangrijk: het is niet toegestaan om medische informatie of eventuele interpretaties in de notitievelden te zetten.

 

 

Klik op de knop Opslaan.

 

3. Situatie rondom zwangerschap – na de bevalling 

Na de bevalling kunt u de situatie rondom de zwangerschap na de bevalling wijzigen indien gewenst. Selecteer eerst de medewerker door de zoekfunctie te gebruiken zodat u in het werknemersdossier zit. Rechts bovenin de XS-portal ziet u de knop “Acties”. Klik hierop en selecteer wederom de optie “Zwanger”.

 

 

U ziet het volgende scherm:

 

 

 1. Werknemer meldt zich zwanger
 2. Werknemer wil haar bevallingsverlof graag in deeltijd opnemen
 3. Uitbreiding bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind
 4. Registreren van andere einddatum bevallingsverlof

 


 

 

3.1 Situatie A

Na de officiële bevallingsdatum kan een werknemer zich weer zwanger melden. Zie hoofdstuk 1.

 

3.2 Situatie B

Sinds 1 januari 2015 heeft de werknemer de mogelijkheid om het bevallingsverlof dat resteert vanaf 6 weken na de bevallingsdatum gespreid op te nemen over een periode van maximaal 30 weken. Selecteer de optie “Medewerker neemt verlof in deeltijd op”.

 

 

Klik op de knop Opslaan.

 

3.3 Situatie C

Het bevallingsverlof wordt verlengd wanneer het kind, vanwege zijn of haar medische situatie, gedurende het bevallingsverlof langer dan 7 dagen in een ziekenhuis is opgenomen. Het bevallingsverlof wordt op dat moment verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de 8e dag van opname tot uiterlijk de einddatum van het oorspronkelijke bevallingsverlof, met een maximum van 10 weken.
 Selecteer de optie “Aanvragen verlenging bevallingsverlof wegens ziekenhuisopname kind”.

 

 

Klik op de knop Opslaan.

 


 

 

3.4 Situatie D

Deze optie kunt u gebruiken wanneer de einddatum van het bevallingsverlof om een bepaalde reden anders is dan in de standaard situatie.

Selecteer de optie “Registeren andere einddatum bevallingsverlof” en vul de einddatum van het verlof in.

 

 

Klik op de knop Opslaan.

 

4. Ziek ten gevolge van zwangerschap

Wanneer een medewerker ziek is als gevolg van de zwangerschap, kunt u gebruik maken van de knop “Ziek”.  Het proces werkt grotendeels hetzelfde als beschreven in Ziekmelden

 

Selecteer eerst de medewerker door de zoekfunctie te gebruiken zodat u in het werknemersdossier zit. Rechts bovenin de XS-portal ziet u de knop “Acties”. Klik hierop en selecteer de optie “Ziek melden”.

 

 

U komt in onderstaand scherm:

 

 

Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Verzuimclassificatie: selecteer bij verzuimclassificatie het type verzuimoorzaak
 2. Eerste ziektedag: vul de eerste ziektedag in
 3. Zwangerschap: vink de optie “Ziekte ten gevolge van zwangerschap” aan
 4. Verzuimstatus: Het ziekteverzuimpercentage staat automatisch op 100%
 5. Notitie: vul desgewenst een notitie in. Belangrijk: het is niet toegestaan om medische informatie of eventuele interpretaties in de notitievelden te zetten.

 

Klik op de knop Opslaan om de registratie te bewaren.
 

Tip: De herstelmelding kunt u melden via de knop “Beter”.


5. Taakafhandeling na zwangerschap

Taken die tijdens het ziektetraject niet uitgevoerd waren, worden bij samengesteld verzuim na de zwangerschap opnieuw ingepland. Er zit een onderscheid in hoe deze opnieuw ingepland worden:


1. De taken die al uitgevoerd hadden moeten worden in het ziektetraject voordat de werknemer met zwangerschap ging, worden opnieuw ingepland op de startdatum van het ziektetraject die na het zwangerschapsverlof komt.

2. De taken die in het ziektetraject voor het zwangerschapsverlof nog in de toekomst stonden, worden verplaatst met 16 weken. Zo kan een 42e weekmelding dus verschoven worden naar week 58.