Documenten Import SIVI


Deze koppeling wordt vaak geactiveerd in combinatie met een SIVI verzuim export naar dezelfde partij.

Leg eerst de SIVI verzuim export aan. Daarna kun je in hetzelfde account een importconfiguratie maken waarmee je de instellingen van de documentenkoppeling vastlegt. 


Onder Import configuraties kies je voor '+ Nieuwe configuratie'. De naam van de gegevensstroom is de naam die het mapje op het SFTP account krijgt indien je gebruik maakt van een SFTP account die door Xpert Suite is aangemaakt. 

Als configuratie kun je kiezen voor meerdere varianten. Ten eerste ondersteunt de Xpert Suite zowel de 2017 als de 2021 variant. Stem met de aanleverende partij af welke versie ze ondersteunen.

Daarnaast zijn er 2 varianten waarbij de medewerkerkoppelsleutel van elkaar afwijkt.


 • Bij het template 'SiviXXXX Documenten import op InternWerknemerId' wordt de waarde die in het bericht in het veld 'IdWrknmr' staat, vergeleken met het interne werknemerid in de Xpert Suite. Dit is het template dat gebruikt wordt wanneer er ook een verzuimexport actief is. De leverancier stuurt dan het Xpert Suite interne werknemerID terug in het documentenbericht, zodt het document bij de juiste medewerker wordt verwerkt.

 • Bij het template 'SiviXXXX Documenten import op ExternWerknemerId' wordt de waarde die in het bericht in het veld 'IdWrknmr' staat, vergeleken met het externe werknemerid in de Xpert Suite. Als de partij die de documenten verstuurt geen beschikking heeft tot het interne werknemerID van de Xpert Suite, dan sturen ze een andere medewerker identificatie mee. Indien dit gegeven in  de Xpert Suite in het veld 'Extern Werknemer ID' staat, kan de koppeling het document bij de juiste werknemer in het dossier plaatsen.Indien je kiest voor de standaard mapping, wordt het gegeven dat in het bericht bij HndlsnmOrg wordt gestuurd, als werkgevercode gezien. Indien je een ander gegeven uit het SIVI bericht als werkgevercode wilt gebruiken ( ‘IdWrkgvrArbdnst’, ‘AansltnrGeguitwlngArbdnst’ of ‘Lhnr’) dan kun je dit invullen bij de Custom Mapping in het veld ‘Gewenste mapping’ achter de regel WerkgeverCode.


De koppelsleutel van de medewerker is standaard het InterneWerknemerId. Dit is het gegeven dat de Xpert Suite bij een SIVI verzuim export in het bericht mee stuurt in het veld ‘IdWrknmr’. Dit gegeven stuurt de koppelpartij in het documentenbericht terug (ook in het veld IdWrknmr).Let op: een voorwaarde voor het correct functioneren van de documentenkoppeling is dat het aantal werkgevers aan de kant van de dienstverlener overeenkomt met het aantal werkgevers in XS. Per werkgever dient er (dus) een apart IdWrkgvrArbodienst en/of AansltnrGeguitwlngArbdnst afgestemd en ingesteld te worden. Op die manier kan van elk ontvangen document in de Xpert Suite de juiste werkgever en de daaronder gelegen werknemer worden bepaald.In deze koppeling kan de insturende partij de startdatum van het verzuimtraject meesturen. Op deze manier zal het document in het juiste verzuimdossier worden geplaatst. Indien er een datum wordt meegestuurd die niet overeenkomt met een verzuimtraject in XS, wordt het document trajectonafhankelijk toegevoegd in het dossier van de medewerker. Op het logverslag verschijnt de melding  'Startdatum traject komt niet overeen. Document is trajectonafhankelijk toegevoegd.'

Indien de medewerker niet voorkomt in de Xpert Suite, zal het bericht uitvallen. Op het logverslag wordt dit vermeld. Tevens zie je dit ook aan de status van het logverslag ‘Voltooid - Uitval’.


 

 

Zodra er een document is toegevoegd, is dit ook terug te zien in het ‘Overzicht re-integratieactiviteiten’.


Custom mapping

SIVI is een gestandaardiseerde koppeling, waardoor er weinig mogelijkheden zijn om de mapping aan te passen. Veel velden staan alvast ingevuld omdat deze altijd op dezelfde manier gemapt dienen te worden. Een aantal zaken kun je aanpassen indien dat wenselijk is.

 • WerkgeverCode: Er zijn 4 verschillende velden uit het SIVI document die gebruikt kunnen worden als werkgevercode. ‘HndlsnmOrg’, ‘IdWrkgvrArbdnst’, ‘AansltnrGeguitwlngArbdnst’ of ‘Lhnr’. De waarde die in de betreffende koppelsleutel wordt aangeleverd, dient bij de werkgever in XS gevuld te zijn bij de werkgevercode.
 • Trajectsoort Id: Hierin kun je aangeven bij welk type traject de documenten geïmporteerd dienen te worden. 2 staat voor WVP protocol. 3 voor zwangerschapsprotocol. Default worden de documenten bij het WVP protocol verwerkt.
 • Document is Medisch: Deze kun je op ‘ja’ zetten indien je wilt dat alle documenten die binnen deze koppeling worden verwerkt, in het medisch dossier geüpload moeten worden.
 • Document Datum: Deze staat standaard op ‘DatDocument’. Dit gegeven geeft de aanmaakdatum van het document aan. Indien gewenst kun je deze op ‘AandatBr’ zetten. Hij geeft dan de technische aanmaakdatum van het bericht mee in plaats van de aanmaakdatum van het document.

 

 

Taak inrichting

Het is mogelijk om een taak in te richten zodat er bij ieder document dat wordt geïmporteerd een taak verschijnt. Via taakbeheer kun je een nieuwe taak aanmaken. Bij deze taak kun je een ‘Taakcode’ invoeren. Deze code kun je ook invoeren bij de custom mapping van de koppeling.

Door deze taak naar wens te autoriseren, krijgen de juiste gebruikers deze taak te zien bij het importeren van een document.


Acties aan de kant van de verzendende partij

De documenten dienen door een ander systeem naar de Xpert Suite gestuurd te worden. Hiervoor moet de koppeling bij de verzendende partij ook ingericht en geactiveerd worden. Gezamenlijk stem je de volgende punten af:

 1. Hoe worden de documenten naar de Xpert Suite gestuurd?
  • In XS Connect kun je een sftp account aanmaken en deze credentials delen met de verzendende partij. Op dit sftp account kunnen zij de bestanden plaatsen.
  • De verzendende partij levert de credentials van een sftp account aan, waarvandaan Xpert Suite de documenten ophaald (kies dan voor 'Externe FTP' bij het aanmaken van het klantaccount)
  • Indien er al een verzuimkoppeling van XS naar de andere partij actief is, kan op deze zelfde infrastructuur worden meegelift. Er dient dan een extra mapje (importmapping toevoegen) op dat sftp account te worden geplaatst die specifiek voor de documentenstroom wordt gebruikt.
 2. Afstemmen wat precies de werkgevercode is, en in welk veld van het documentenbericht dit gegeven wordt verstuurd. Dit komt heel nauwkeurig (een spatie of punt kan al het verschil maken of de koppeling begrijpt bij welke werkgever hij hoort).
 3. Hoe vult de verzendende partij het veld IdWrknmr? Volgens de standaard zullen ze dit vullen met hetzelfde gegeven waarmee XpertSuite het veld IdWrknmr in het verzuimbericht naar hun toestuurt. 
 4. Zijn de startdatums van de lopende trajecten bekend bij de verzendende partij? Dit gegeven dienen ze namelijk correct mee te sturen in het documentenbericht zodat het document bij het juiste traject kan worden geplaatst.