Meldingen die via Digitaal melden via Xpert Suite verstuurd worden, zullen via Digipoort (dienst van Logius) uitkomen bij het UWV. De meldingen die binnen XS verstuurt worden, worden daarom via Digipoort worden gecontroleerd. De werkgever en/of intermediair (afhankelijk van de inrichting) krijgt een terugkoppeling van deze controle.


In onderstaand overzicht is opgenomen welke foutmeldingen de werkgever/intermediair te zien krijgt en of de controle een Fout of Waarschuwing oplevert. Een Fout leidt altijd tot het afkeuren van een melding. Eén melding kan meerdere Fouten of Waarschuwingen opleveren.

 

Code

Foutmelding

Type fout- melding

1

Een aanvraag voor zwangerschapsverlof kan alleen zijn ingediend ten aanzien van een vrouw.

F

2

Achternaam en/of geboortedatum komt niet overeen met de opgegeven BSN.

F

3

De NAW gegevens zijn verplicht omdat de BSN niet bekend is in de UWV administratie.

F

4

De inzender is nog niet bekend in de administratie

W

5

De indienende werkgever komt niet voor in UWV administratie

F

6

Einddatum adres mag niet voor de begindatum adres liggen

F

7

Rekeningnummer voldoet niet aan de 11-proef

F

8

Rekeningnummer buitenland voldoet niet aan de IBAN standaard

F

9

Geboortedatum onjuist. Leeftijd moet groter zijn dan 11 jaar en kleiner zijn dan 71 jaar

F

10

Er is geen ziekmelding gevonden bij de ingezonden hersteldmelding.

F

11

De datum van ontvangst van het bericht mag niet in de toekomst liggen

F

12

Datum overlijden mag niet in de toekomst liggen

F

13

Datum ingang dienstverband is verplicht

F

14

Datum eerste ziektedag mag niet voor datum ingang dienstverband liggen

F

15

Eerste ziektedag mag niet meer dan een beperkte periode in de toekomst liggen 

F

16

Datum ontslag dient in dit geval te zijn gevuld

F

17

Bij een aanvraag voor zwangerschapsverlof moet de vermoedelijke bevallingsdatum worden opgegeven

F

18

Laatste werkdag ligt te ver in het verleden

W

19

Datum ontslag ligt te ver in het verleden

W

20

Fase indeling flexwet kan alleen door de uitzendbranche worden opgegeven

F

21

Datum hersteld moet liggen op of na de datum eerste ziektedag

F

22

Datum hersteld mag niet in de toekomst liggen

F

23

begindatum verlof moet liggen tussen 28 en 42 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum

F

24

 De datum waarop de werknemer zich heeft ziek gemeld, mag niet in de toekomst liggen

F

25

 De datum waarop de werknemer zich hersteld heeft gemeld, mag niet in de toekomst liggen

F

26

De rubriek percentage loondoorbetaling is alleen bedoeld voor arbeidsgehandicapten

W

27

De rubriek loonwachtdagen is alleen bedoeld voor arbeidsgehandicapten

W

28

De fase indeling flexwet is niet correct gevuld

F

29

Onjuiste waarde percentage loonbetaling

F

30

Datum ontvangst ziekmelding bij werkgever mag niet na de datum ontvangst ziekmelding UWV liggen

F

31

Datum hersteld dient voor of op de datum ontvangst bij UWV te liggen

F

32

Hersteldmeldingen op een ziekmelding voor een uitzendkracht worden niet in behandeling genomen indien er sprake is van uitzendbeding

F

33

Hersteldmeldingen op een zwangerschapsverlof melding worden niet in behandeling genomen

F

34

Deze verzuimmelding is reeds in de administratie bekend

F

35

Deze WAZO melding is reeds in de administratie bekend

F

36

Deze hersteldmelding is reeds in de administratie bekend

F

37

Deze melding langdurig arbeidsongeschikt is reeds in de administratie bekend

F

38

Reden verzuim is niet gevuld

W

39

Reden verzuim WAZO is niet gevuld

W

40

Aard arbeidsverhouding is niet gevuld

W

41

Postcode is niet gevuld

W

42

Huisnummer is niet gevuld

W

43

In de aangeleverde voorgaande arbeidsongeschiktheids-perioden zijn niet beide datums gevuld

F

44

Datum einde arbeidsongeschiktheid is niet gevuld

F

45

Geboortedatum komt niet overeen met de opgegeven BSN

F

46

Datum eerste arbeidsongeschiktheids-dag moet zijn gevuld

F

47

Bij een WAZO aanvraag moet de datum gewenste aanvang zijn gevuld

F

49

Een intrekking dient te refereren aan een bestaande melding

F

50

Er is overlap geconstateerd in de aangeleverde voorgaande arbeidsongeschiktheids-perioden

F

51

De voorgaande arbeidsongeschiktheids-perioden mogen niet meer dan 28 dagen uit elkaar liggen

F

52

Intrekking van een melding langdurig arbeidsongeschikt dient te refereren aan een bestaande melding

F

53

Intrekking van een hersteldmelding van een melding langdurig arbeidsongeschikt dient te refereren aan een bestaande melding

F

54

Deze hersteldmelding langdurig arbeidsongeschikt is reeds in de administratie bekend

F

55

Er is geen melding langdurig arbeidsongeschikt gevonden bij de ingezonden hersteldmelding of de melding langdurig arbeidsongeschikt is al hersteld gemeld

F

56

Landsnaam of landencode moet gevuld zijn.

F

57

Het bijbehorende ziektegeval is na inhoudelijke beoordeling afgewezen

F

58

De ingezonden herstelmelding is niet direct verwerkt. Resultaat van de verwerking volgt

B

60

Intrekking van een melding (gedeeltelijke) werkhervatting dient te refereren aan een bestaande melding

F

61

Bij een melding van gedeeltelijk werken moet een bedrag SV loon worden opgegeven

F

62

Bij een melding van gedeeltelijk werken moet een bedrag SV loon worden opgegeven per dag en niet per maand.

F

63

Een melding ziek ten gevolge van zwangerschap of bevalling kan alleen voor een vrouw worden ingediend

F

64

Inzender geblokkeerd

F

65

Werkgever geblokkeerd

F

66

Het BSN is onjuist

F

67

Datum eerste arbeidsongeschiktheidsdag ligt te ver in het verleden

F