Vanaf release 7.19 Luxembourg is het bij iedere importconfiguratie verplicht om het niveau van te mailen logmeldingen in te stellen. Door dit in te stellen wordt bepaald wanneer er een e-mail wordt verstuurd én wat er inhoudelijk op het logverslag te zien is.


Er zijn vier opties in te stellen:

  • Alleen uitvalmeldingen
  • Uitvalmeldingen en Waarschuwingen
  • Alle Meldingen
  • Alle Meldingen incl. Metadata


Alleen uitvalmeldingen (niveau 4)

Bij het selecteren van de optie 'Alleen uitvalmeldingen' wordt er alleen een e-mail verstuurd als er minimaal één bericht van het niveau 'Uitval' op het logverslag staat. De inhoud van het logverslag bestaat enkel uit 'Uitval'. Is er geen uitval, dan is er ook geen logverslag.


Uitvalmeldingen en Waarschuwingen (niveaus 3 en 4)

Bij het selecteren van de optie 'Uitvalmeldingen en Waarschuwingen' wordt er alleen een e-mail verstuurd als er minimaal één bericht van de niveaus 'Waarschuwingen' of 'Uitval' op het logverslag staat. De inhoud van het logverslag bestaat enkel uit 'Waarschuwingen' en 'Uitval'. Is er geen waarschuwing of uitval, dan is er ook geen logverslag. 


Alle meldingen (niveaus 2, 3 en 4)

Bij het selecteren van de optie 'Alle meldingen' wordt er alleen een e-mail verstuurd als er minimaal één bericht van de niveaus 'Meldingen', 'Waarschuwingen' of 'Uitval' op het logverslag staat. De inhoud van het logverslag bestaat enkel uit 'Meldingen', 'Waarschuwingen' en 'Uitval'. Is er geen melding, waarschuwing of uitval, dan is er ook geen logverslag. 


Alle meldingen incl. Metadata (niveaus 1, 2, 3 en 4)

Bij het selecteren van de optie 'Alle meldingen incl. Metadata' wordt er altijd een logverslag verstuurd. Het logverslag dat vanuit XS Connect te downloaden bevat altijd 'Alle meldingen incl. Metadata'. Hiërarchie in meldingen


Op de logverslagen zijn er vier hiërarchische niveaus van meldingen:

  1. Metadata
  2. Meldingen
  3. Waarschuwingen
  4. Uitval


In onderstaande tabel een voorbeeld van meldingen op het logverslag met het bijbehorende niveau bij het aanmaken van nieuwe werkgevers:


NiveauMelding
MetadataConverter gestart
MetadataConverter gestopt
MetadataImporter gestart
MeldingWerkgever aangemaakt
WaarschuwingControleer de gekozen UWV vestiging
UitvalKan alleen werkgevers toevoegen als de Scope ingesteld staat op de Gehele Database
MetadataImporter gestoptAl bestaande importconfiguraties

Bij bestaande importconfiguraties waarbij deze optie nog niet staat ingesteld wordt er teruggevallen op de oude logica. Dit staat in de configuratie van de koppeling, deze configuratie is niet zichtbaar vanuit Xpert Suite. 


Hierbij waren er twee opties: 

1) Metadata true, het equivalent van 'Alle meldingen incl. Metadata'

2) Metadata false, het equivalent van 'Alle meldingen'