INHOUDSOPGAVE

Inleiding dossier overname


Door Gebruiker

Middels Instellingen --> Plaatsvervanging kan een gebruiker (met benodigde autorisatie) plaatsvervanging registreren.
Dit is echter alleen mogelijk tussen gebruikers in dezelfde gebruikersgroep. Wanneer vervanging buiten gebruikersgroep van toepassing dan kan dit middels beheer door functioneel beheerder.


In het scherm moet vervolgens een traject gekozen worden bij de keuze ‘Toegang tijdens traject’. Wanneer dit traject beëindigd wordt, dan zal de dossiertoegang ingetrokken worden. Dit intrekken wordt geautomatiseerd uitgevoerd in de nacht na de einddatum van het traject.

Bij het instellen van het delen van een dossier gedurende een traject, wordt hiervoor de volgende waarschuwing getoond aan de gebruiker: “LET OP: De gebruiker krijgt toegang tot de volledige historie.“.Door Beheerder

De beheerder kan tijdelijke dossier overname instellen voor andere gebruikers.

Stap 1. Ga naar Beheer -> Gebruikers -> Tijdelijke dossier overname


Stap 2. Klik op NIEUWE DOSSIER OVERNAME

Stap 3. Selecteer de gebruiker waarvan dossier moet worden overgenomen

Stap 4. Vink 'Dossiers toekennen ...' aan. De waarschuwing mbt autorisaties wordt getoond. Klik op Verder.
Stap 5. Selecteer de gebruiker waaraan dossiers worden toegekend

Stap 6. Selecteer Startdatum en Einddatum| en klik op Opslaan.


Stap 7. In het overzicht wordt record toegevoegd: