Inleiding dossier overname

Middels instellingen --> Plaatsvervanging kan een gebruiker (met benodigde autorisatie) plaatsvervanging registreren.
Dit is echter alleen mogelijk tussen gebruikers in dezelfde gebruikersgroep. Wanneer vervanging buiten gebruikersgroep van toepassing dan kan dit middels beheer door functioneel beheerder.


Instellen tijdelijke dossier overname

 1. Ga naar Beheer --> Gebruikers --> Tijdelijke dossier overname


 2. Klik op Gebruikers


 3. Klik op Tijdelijke dossier overname


 4. Klik op NIEUWE DOSSIER OVERNAME


 5. Selecteer de gebruiker waarvan dossier moet worden overgenomen


 6. Vink 'Dossiers toekennen ...' aan. De waarschuwing mbt autorisaties wordt getoond.


 7. Klik op Verder

 8. Selecteer de gebruiker waaraan dossiers worden toegekend


 9. Selecteer Startdatum en Einddatum|


 10. Klik op Opslaan

 11. In het overzicht wordt record toegevoegd: