INHOUDSOPGAVE

Inleiding dossier overname


Door Gebruiker

Middels Instellingen --> Plaatsvervanging kan een gebruiker (met benodigde autorisatie) plaatsvervanging registreren.
Dit is echter alleen mogelijk tussen gebruikers in dezelfde gebruikersgroep. Wanneer vervanging buiten gebruikersgroep van toepassing dan kan dit middels beheer door functioneel beheerder.Door Beheerder

De beheerder kan tijdelijke dossier overname instellen voor andere gebruikers.

Stap 1. Ga naar Beheer -> Gebruikers -> Tijdelijke dossier overname


Stap 2. Klik op NIEUWE DOSSIER OVERNAME

Stap 3. Selecteer de gebruiker waarvan dossier moet worden overgenomen


Stap 4. Vink 'Dossiers toekennen ...' aan. De waarschuwing mbt autorisaties wordt getoond. Klik op Verder.
Stap 5. Selecteer de gebruiker waaraan dossiers worden toegekend

Stap 6. Selecteer Startdatum en Einddatum| en klik op Opslaan.


Stap 7. In het overzicht wordt record toegevoegd: