Introductie: 


Wanneer je een koppeling wilt realiseren voor een klant dient er een klantaccount aangemaakt te worden. Log in in jouw XpertSuite omgeving. Ga naar beheer - Koppelvlakken - Koppelvlakken Beheer + nieuw account:Bij het aanmaken van het klantaccount dient de type koppeling al aangegeven te worden. Per koppeling zijn er andere invulvelden om het klantaccount aan te maken. In dit document staat per type koppeling beschreven wat je hier in kunt vullen.


AFAS

Wanneer je een klantaccount maakt voor een AFAS koppeling kies je bij "Type account" voor AFAS, je komt dan op het onderstaande scherm: 


 

Hier kan je de volgende gegevens invullen:

 

Nieuw account

 

Naam account: 

Dit is de naam van jouw account - vul hier iets herkenbaars in voor deze koppeling.

Type account: 

Hierbij selecteer je AFAS.

Culture: 

Kies voor de gewenste taal waarin je de logverslagen wilt ontvangen. 


API Token: 

Hier vul je de volledige token in van jouw AFAS account (let op, niet alleen de code van 64 tekens, maar ook de voorstaande gegevens dus: <token><version>1</version><data> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </data></token>


Deelnemernummer: 

Hier vul je het deelnemernummer van de AFAS-omgeving in. Voor de productieomgeving is dit een getal van 5 cijfers.


Omgeving:

Net als de Xpert Suite kent ook AFAS verschillende omgevingen: Test, Acceptatie en Productie. Als je vanuit een acceptatie-omgeving van de Xpert Suite een proefkoppeling legt, stelt dit scherm je in staat om de juiste omgeving van AFAS te kiezen om verbinding mee te maken. Stem af met degene die je heeft voorzien van het API-token op welke omgeving deze het token heeft gegenereerd.


Ontvanger(s) logverslag e-mail: 

Hier vul je het mailadres in waar de logverslagen naar verstuurd zullen worden.

 

Import en export


Autorisaties:

Hierbij geef je aan voor welke werkgever(s) het account geautoriseerd mag worden.

Let op: Stel de autorisaties altijd zo klein mogelijk in. (Dus het liefst op 1 werkgever of wanneer het om een klant gaat die uit meerdere werkgevers bestaat, op een werkgeversgroep). De documentatie van het aanmaken van een werkgever of werkgeversgroep kan je hier vinden. 


Gebruikersimport:

Deze check box vink je aan wanneer je binnen de koppeling gebruik wilt maken van een GA koppeling. Wanneer je hier op klikt verschijnt er een nieuw veld:


''Geïmporteerde gebruikers plaatsen in'': Hier kan je kiezen voor de gebruikersgroep waar de gebruikersaccounts van de leidinggevenden van deze werkgever(s) mogen komen te staan. Kies hier voor de map die je hebt aangemaakt voor deze groep leidinggevenden.


Wanneer alles is ingevuld klik je op opslaan. Het klantaccount is nu aangemaakt en kan je vinden in Koppelvlak beheer.
Wijzigen API token:


Indien op een later tijdstip het API token gewijzigd moet worden, dan kan dit als volgt gedaan worden:

Ga naar het koppelingenaccount waarbij het token gewijzigd moet worden en klik bovenin op bewerken.


Vul in het daaropvolgende scherm het nieuwe API token in en klik op opslaan: