Introductie.

De juiste verzuimclassificaties dienen aan een werkgever gekoppeld te worden, zodat de koppeling het verzuim van het systeem dat gekoppeld dient te worden met de XpertSuite kan herkennen. Bij de verschillende soorten koppelingen horen verschillende verzuimclassificaties. In dit document staat beschreven hoe en welke verzuimclassificaties gekoppeld dienen te worden per koppeling. 


Je kunt onderstaand scherm openen door te gaan naar Beheer > Organisatie en dan een werkgever te zoeken en te selecteren. Op de 'organisatie' tab staat onderstaand schermonderdeel.


Het toevoegen van nieuwe verzuimclassificaties kan op het scherm Beheer > Dienstverlening > Dienstverlening > Verzuimclassificaties (zie hiervoor Verzuimclassificaties : othersideatwork ). 

Als het werkgeverscherm al 'open' stond en een zojuist toegevoegde classificatie is nog niet zichtbaar, dan kun je dat doen door het scherm te sluiten en de werkgeverbeheerpagina opnieuw te openen. 


AFAS Koppelingen:

Vanuit AFAS kunnen de volgende acht verzuimoorzaken/verzuimclassificaties doorkomen:


1) Arbeidsongeschikt door derde (AFAS).
2) Bedrijfsongeval (AFAS).
3) Ziek (AFAS)
4) Ziek agv Zwangerschap of bevalling(AFAS). 

5) Vangnetindicatie (AFAS).
6) Pleegzorg (AFAS).
7) Onbekend (AFAS). 
8) Overig ongeval (AFAS).

Deze verzuimclassificaties dienen ook bij de werkgever(s) gekoppeld te zijn. Selecteer daarom bij de werkgever de verzuimclassificaties waar de naam AFASin voorkomt: