Op deze pagina vind je de set met GetConnectoren die gebruikt kan worden wanneer een klant geen gebruik maakt van formatieverdeling.De GetConnector XpertSuite_VZ01 hoeft alleen toegestuurd te worden wanneer een klant naast Werknemers en Organisatie ook het Verzuim vanuit Afas in Xpert Suite wil onderhouden.De GetConnector XpertSuite_MDW04 vervangt de GetConnector XpertSuite_MDW02.

In XpertSuite_MDW02 zit een 'verdichting' op start- en einddatum van de functie van een werknemer. Door het bestuderen van bepaalde praktijksituaties zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om deze verdichting uit de GetConnector te halen. In de GetConnector XpertSuite_MDW04 is deze verdichting niet meer aanwezig. 


Gebruikt een klant op dit moment de XpertSuite_MDW02 GetConnector dan is het in principe niet nodig om deze te vervangen. 

Enkel in de situatie waarbij de klant medewerkers heeft die van een oud dienstverband naar een nieuw dienstverband zijn gegaan en vervolgens weer terug gegaan zijn naar het oude dienstverband, dan kan het wenselijk zijn om wél over te stappen naar de XpertSuite_MDW04 GetConnector. Vergeet in dat geval niet om de naam van de GetConnector ook aan te passen in de inrichting van je koppeling in Connect XS!Deze set GetConnectoren is compatibel met Profit 3.Let op:

Het is altijd mogelijk dat o.b.v. nieuwe inzichten de GetConnectoren vernieuwd worden. Dit zullen we zo veel mogelijk proberen te duiden met een nieuw versienummer achter de naam van de GetConnector.

Het is aan te raden om met een bepaalde regelmaat te controleren of er nieuwe versies beschikbaar gesteld zijn via deze pagina. Laatste update GetConnectoren: 08-07-2024