INHOUDSOPGAVE


In het werknemersdossier is alle informatie over de desbetreffende werknemer te vinden. 


Tab OverzichtRecente trajecten 

Onder Recente trajecten kun je alle recente trajecten zien van de werknemer. Via de knop Alle trajecten (rechts) kun je alle trajecten van de werknemer vinden.

 • Nr: Nummer van het traject
 • TrjID: Uniek ID waarmee het traject binnen XS wordt gekenmerkt
 • Protocol: Naam van het traject 
 • Startdatum: Startdatum van het traject
 • Einddatum: Einddatum van het traject (niet gevuld als het traject lopend is)
 • Duur: Duur van het traject, bij samengesteld verzuim zijn de dagen waarop de werknemer tussendoor hersteld is niet meegenomen
 • Percentage: Ziektepercentage
 • AT-uren: Aantal arbeidstherapeutische uren
 • Status: Status van het traject
 • Classificatie: Classificatie die meegegeven is bij de start van het traject (ziekte tgv zwangerschap, regres, etc.)
 • Iconen om kenmerk in te stellen voor traject, notities toe te voegen aan het traject en direct naar de taken / documenten van het traject te gaan


Werknemer

Afhankelijk van de gebruiker autorisaties kun je hier de NAW-gegevens en overige informatie over de werknemer vinden. 

Je kunt ook de knop voor het aanpassen van de werknemer gegevens vinden:Tijdelijke verblijfplaats

Indien de werknemer tijdelijk ergens anders verblijft (bijvoorbeeld een ziekenhuis), kun je hier een tijdelijke verblijfplaats zien en/of invoeren.AO status

Indien van toepassing kun je hier een AO status zien en/of invoeren.No-riskpolis 

Indien van toepassing kun je hier een No-risk polis zien en/of invoeren.Beschikkingen overzicht

Indien van toepassing kun je hier beschikkingen zien en/of toevoegen (niet in elke klantomgeving zichtbaar).Notities    

Indien van toepassing kun je hier notities zien en/of invoeren. Afhankelijk van gebruikersautorisaties zijn deze notities ook in te zien door andere gebruikers.

Je kunt hier notities van een bepaald type toevoegen. Dit type is vervolgens voor verschillende gebruikersgroepen en/of -rollen te autoriseren.

De autorisaties zijn toe te voegen op pagina 2 van klassiek beheer:


Klik op 'Notitie type autorisaties instellen'. Vervolgens zal er een pop-upscherm verschijnen:


Je kunt voor ieder gekozen notitietype een leesautorisatie toevoegen. Als je dat vinkje hebt aanstaan kun je aangeven of je de notities ook mag bewerken

en verwijderen.


Als je notitietypen wilt toevoegen aan de Xpert Suite omgeving dan dien je een verzoek in te dienen bij de Xpert desk van Otherside at work.

JJe kunt dit bij support navragen of bij een eventuele applicatie consultant.


Persoonlijke notitie

Indien van toepassing kun je hier een persoonlijke notitie zien en/of invoeren. Deze notitie is niet in te zien door andere gebruikers van XS.Contactpersonen van werkgever

Indien van toepassing kun je hier de contactpersonen van een werkgever zien en/of toevoegen (niet in elke klantomgeving zichtbaar)Dienstverband informatie

Afhankelijk van de gebruiker autorisaties kun je hier de functie, startdatum dienstverband, uit dienst status, afdeling, vestiging, FTE, salaris etc. zien.

Daarnaast kun je (indien je de autorisatie hebt) dienstverbanden wijzigen, uit dienst melden en de historie weergave bekijken.Dossierdeling

Wanneer de Datakluis is ingeschakeld kun je hier meer informatie vinden over de dossierdeling.Tab Taken

In dit overzicht kun je alle taken vinden.


In elk geval kan elke gebruiker de eigen taken bekijken. Links boven kun je filteren op urgente taken, lopende taken, belangrijke taken en alle eigen taken.

Wanneer je als gebruiker geautoriseerd bent voor het uitgebreide takenfilter kun je ook alle taken voor overige gebruikers bekijken.


Alle taken die uitgevoerd moeten worden staan onder Uit te voeren taken. Ook kun je, als je een taak hebt toegewezen aan een andere gebruiker, die terugvinden onder het kopje Verstrekte taken.


Tot slot kun je rechtsboven het filter aanpassen naar Alle trajecten, Alle lopende trajecten of een specifiek traject. Je krijgt dan alleen de taken van deze selectie te zien.Meer informatie over Taken kun je in de instructie Taken vinden.
Tab Trajectendossier

Hier zie je de documenten en overzichtskaarten onder het Gevalsdossier en Medisch dossier.

Meer informatie over de categorieën in het Trajectendossier kun je in de instructie VerzuimXpert documenten, Geïmporteerde documenten en Overzichtsdocumenten vinden. Tab Persoonsdossier

Op deze tab is ruimte voor een personeelsdossier, contractafspraken en overige zaken (niet in elke klantomgeving zichtbaar). Tab Dossierautorisatie

In deze tab kun je zien of het dossier is toegewezen aan een vaste begeleider en zo ja, welke begeleider dat is. 

Meer informatie over vaste begeleiders kun je vinden bij de instructies van het onderwerp Casemanagementeams.Tab Berichten

Indien je als gebruiker hiervoor autorisatie hebt, kun je binnen het dossier berichten sturen.

Meer informatie over Veilig communiceren kun je vinden bij de instructies van het onderwerp Veilig Communiceren.Tab Schrijfoefening / Matrixoefening

Deze tabs worden niet meer gebruikt.Tab Klantbeeld

Op deze tab is meer informatie over de werkgever, contactpersonen, klantafspraken en verzekeringen.Tab Verzekeringen

Op deze tab is meer informatie te vinden over verzekeringen (niet in elke klantomgeving zichtbaar).