INHOUDSOPGAVE

Wanneer een medewerkster zwanger is, kan dit ook geregistreerd worden in de Xpert Suite. Het verlof wordt niet onder verzuim verstaan, ook niet als de werknemer tijdens het ziektetraject zwanger is.

1. Hoe registreer ik zwangerschap?

Ga naar een werknemersdossier en kies bij de actieknop voor 'Zwanger'


Hierin kun je registreren wat de vermoedelijke bevallingsdatum is, of de werknemer zwanger is van een meerling, en wat de laatste werkdag is. De laatste werkdag kan op drie manieren vastgelegd worden:


 • 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum
 • 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum
 • een vrij gekozen dag tussen 4-6 weken zwangerschapsverlofNa initiële registratie zijn er 4 verschillende opties mogelijk:

 • U wilt de definitieve bevallingsdatum invoeren 
 • Corrigeren vermoedelijke bevallingsdatum 
 • Corrigeren laatste werkdag 
 • Zwangerschap beëindigen om andere reden dan een geplande bevalling


1. Definitieve bevallingsdatum invoeren

Hierbij kun je de datum van bevalling invoeren en eventueel een toelichting geven.


2. Corrigeren vermoedelijke bevallingsdatum

Hier kun je de datum die voorheen is geregistreerd, corrigeren. Daarnaast kun je alsnog registreren dat werknemer zwanger is van een meerling, of de laatste werkdag aanpassen.


3. Corrigeren laatste werkdag

Hier kun je de laatste werkdag aanpassen, of alsnog registreren dat werknemer zwanger is van een meerling.


4. Zwangerschap beëindigen om andere reden dan een geplande bevalling

Hier kun je de zwangerschap beëindigen om een andere reden, de redenen zijn:

 • Abortus
 • Bevallen
 • Miskraam
 • Overigen
 • Uit dienst

Je kunt de datum van beëindiging aangeven en eventuele toelichting geven.

2. Welke taken zitten in een zwangerschapstraject?

De taken die in een zwangerschapstraject zitten zijn:

 • Zwangerschapsverklaring, Informatieve taak waarin aangegeven staat dat de werknemer een zwangesrschapsverklaring dient te bewaren tot een jaar na het einde van het verlof.
 • Zwangerschapsverlof, Check of de werknemer de eerder gekozen 1e verlofdag aanhoudt.
 • Aanvraag WAZO-uitkering, Scherm invullen voor WAZO-uitkering en verstuur het naar het UWV.
 • Bevallingsdatum, Vul de feitelijke bevallingsdatum in.
 • Bevallingsverlof, Verstuur een brief naar medewerkster waarin het einde van het verlof is aangekondigd.
 • Ziek na bevalling, Als de medewerkster ziek is na bevalling, dan moet de ziekmelding geregistreerd worden.

3. Hoe kan ik taken toevoegen aan het Zwangerschapsprotocol

Je kunt taken toevoegen aan het protocol door in klassiek beheer naar 4.Verzuimprotocollen te gaan. Kies hiervoor voor de protocolvariatie die je wilt aanpassen. 


In de protocolvariatie komt de takenlijst naar voren. Onder de taken die al toegevoegd zijn, staan taakbibliotheken waaruit taken nog toegevoegd kunnen worden. Selecteer de taak en kies voor 'Toevoegen':