INHOUDSOPGAVE

Het Ziekte (WVP) protocol wordt als meest gebruikte protocol ingezet op de Xpert Suite. Hieronder staat beschreven wat de standaard taken zijn binnen dit protocol en hoe taken toegevoegd kunnen worden aan het protocol.

1. Wat is het Ziekte WVP protocol?

Het Ziekte WVP protocol is bedoeld om verzuim te registreren aan de hand van de Wet van Poortwachter (WVP). Deze wet is opgezet zodat werknemer en werkgever samen inzet leveren om de werknemer bij een langdurig verzuimtraject zo snel mogelijk aan het werk te laten gaan. Hierbij wordt de werkgever vaak ondersteunt door een arbodienst of bedrijfsarts die in dienst is.

2. Wat zijn standaard Ziekte WVP taken?

Het ziekte WVP protocol bestaat uit verschillende wettelijke taken. Hieronder staan de belangrijkste uitgelicht:

 • 6e week, probleemanalyse (PA). Deze wordt opgesteld door de bedrijfsarts
 • Uiterlijk 2 weken na PA, Plan van aanpak (PVA). Deze wordt opgesteld door werkgever en werknemer
 • Periodieke evaluaties. Deze gesprekken vinden minimaal eens in de 6 weken plaats. De vastlegging van deze gesprekken vinden plaats in het scherm van de eerstejaarsevaluatie.
 • 42e weekmelding, Ziekmelding moet gemeld zijn bij het UWV uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werknemer 42 weken ziek is.
 • Na 1 jaar, Eerstejaarsevaluatie. Gesprek om eerste jaar ziekte te bespreken. Ook is er een optie om het PVA bij te stellen.
 • Week 86, Aanvraag verlening loondoorbetaling WIA
 • Week 88, Aanvraag WIA uitkering, werkgever maakt de eindevaluatie van het plan van aanpak met de werknemer
 • Week 88, Actueel oordeel PA. Controleren of het actueel oordeel is ontvangen vanuit de BA. Deze is nodig voor de WIA-aanvraag
 • Week 90, Samenstellen reïntegratieverslag voor WIA-aanvraag. Samen met de werknemer de WIA aanvraag versturen.
 • Week 92: Verzenden WIA-aanvraag. Controleren of de werknemer de WIA-aanvraag-formulieren naar het UWV heeft gestuurd.
 • Na 2 jaar ziekte in dienst, Einde loondoorbetaling. Hierbij wordt een formele beëindiging van het dienstverband aangevraagd

3. Hoe kan ik taken toevoegen aan het Ziekte WVP protocol

Je kunt taken toevoegen aan het protocol door in klassiek beheer naar 4.Verzuimprotocollen te gaan. Kies hiervoor voor de protocolvariatie die je wilt aanpassen. 


In de protocolvariatie komt de takenlijst naar voren. Onder de taken die al toegevoegd zijn, staan taakbibliotheken waaruit taken nog toegevoegd kunnen worden. Selecteer de taak en kies voor 'Toevoegen':