Inplannen

Bij het inplannen/genereren van afspraken is zichtbaar dat het spreekuur via Webconsult zal worden uitgevoerd.

Dit zit dus zowel bij het handmatig plannen in de agenda, als bij het plannen via de wizard. Door gebruik te maken van een spreekuursoort dat standaard op afstand wordt uitgevoerd, kan het plannen van deze spreekuren ook bij klanten worden belegd.