Het kan voorkomen dat er bij een werknemer een verkeerd emailadres geregistreerd staat welke reeds gebruikt is voor het houden van een dialoog met de medewerker. Een emailadres wat verkeerd opgevoerd is of waar de werknemer geen toegang meer tot heeft. 


Het is mogelijk om het emailadres van de DialoogXpert gebruiker aan te laten passen door de Xpert Desk maar dit mag alleen wanneer de gebruiker nog nooit met dit emailadres ingelogd heeft. Op het moment dat er reeds ingelogd is met een emailadres mogen wij hier geen wijzigingen meer in aanbrengen.


Het is voor ons dan wel mogelijk het emailadres los te koppelen van het werknemerdossier zodat er op het juiste emailadres een dialoog gestart kan worden.


Maak hiervoor een ticket bij de Xpert Desk aan waarbij het verkeerde emailadres vermeldt wordt en het nieuwe emailadres. Wij kunnen dan nakijken of het mogelijk is om het emailadres te wijzigen en wanneer dat niet mogelijk is het emailadres los te koppelen.