De afkorting SDE staat voor Service Desk Eenheid. Deze eenheid gebruiken wij om betaalde databaseacties aan te duiden. Een SDE bedraagt € 38,50 exclusief btw.