Aan de vinkjes achter de naam van de ontvanger kun je zien of het bericht gelezen is. 


Het is alleen mogelijk een bericht voor iedereen te verwijderen wanneer deze door nog geen enkel persoon waar het bericht naar verstuurd is gelezen is.Dit kan je zien door het grijze vinkje dat achter het bericht staat. Het bericht is nog niet gelezen door de ontvangende partij(en).


Het bericht voor jou én de ontvanger verwijderen is niet mogelijk wanneer het bericht al gelezen is door de deelnemers. Dan kan je kiezen voor  'Bericht intern verwijderen'. Anderen welke het bericht gelezen hebben kunnen het bericht dan nog steeds zien.Wanneer het bericht naar meerdere partijen gestuurd is en 1 van die partijen heeft reeds het bericht gelezen, dan is het al niet meer mogelijk om dit bericht voor iedereen te verwijderen.


Mocht er sprake zijn van een datalek of privacy incident en moet alsnog een gelezen bericht verwijderd worden, of een bericht dat reeds door een van de ontvangende partijen gelezen is verwijderd worden, neem dan contact op met de Xpert Desk. Hier zitten strikte regels aan met betrekking tot de AVG, de Xpert Desk kan je daarin verder adviseren.