INHOUDSOPGAVE FILMPJES RELEASENOTE1. Vestigingen

In dit filmpje wordt toegelicht hoe je bij een werkgever één of meerdere vestigingen kunt vastleggen.

2. Trajectendossier

In dit filmpje wordt toegelicht wat is aangepast in het trajectendossier voor gebruikers die met een touchpad werken, zoals bijvoorbeeld een tablet.

3. Standaard rapportages (schoning bewaartermijnen)

In dit filmpje wordt een nieuwe rapportage toegelicht met betrekking tot schoning van gegevens naar aanleiding van bewaartermijnen. Met deze rapportage krijg je inzicht in de schoningsbadges.

4. Standaard rapportages (No-Risk/LKV)

In dit filmpje wordt een nieuwe standaardrapportage toegelicht die betrekking heeft op de digitale uitvraag No-Risk /LKV (loonkosten voordeel). Deze rapportage geeft inzicht in de procesgang rondom de uitvraag, zoals aantal uitvragen die zijn uitgezet, hoeveel daarvan wel/niet beantwoord zijn en wanneer.
5. Standaard rapportages (No-Risk/LKV – vervolg)

In dit filmpje wordt een nieuwe standaardrapportage toegelicht die betrekking heeft op de digitale uitvraag No-Risk /LKV (loonkosten voordeel). Deze rapportage geeft inzicht in de inhoudelijke resultaten van de uitvraag.
6. Standaard Portalen

In dit filmpje wordt in gegaan op de de standaard Portalen die beschikbaar zijn gesteld in de XpertSuite om de transitie naar Portalen te ondersteunen. Voor verschillende soorten gebruikers zijn standaard Portalen ingericht, zoals onder andere voor HR, casemanagers en leidinggevenden.

7. Oproepverzoeken

In dit filmpje wordt ingegaan op nieuwe functionaliteiten met betrekking tot oproepverzoeken. Dit om het automatisch oproepen en plannen van medewerkers mogelijk te maken.

8. Koppelplatform

In dit filmpje worden de stappen die zijn gezet met betrekking tot het Koppelplatform toegelicht. Per account kunnen vanaf nu meerdere configuraties worden toegevoegd en accounts kunnen worden gedeactiveerd. Daarnaast is het onderdeel Filetransfer toegevoegd, waarmee het in de toekomst mogelijk wordt gegevens te exporteren en waarmee -  na doorontwikkeling - veilige uitwisseling van bestanden geconfigureerd kan worden.

9. Gebruikersbeheer

In dit filmpje worden nieuwe functionaliteiten met betrekking tot Gebruikersbeheer toegelicht. SSO configuratie is nu mogelijk en default instelbaar en het is mogelijk welkomst e-mails per inlogmethode aan te passen. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen voor wat betreft het beheren van autorisaties voor protocollen, protocolvariaties en protocoltaken.

10. Dossier tijdelijk delen

In dit filmpje wordt de mogelijkheid om het tijdelijk delen/delegeren van dossiers toegelicht.

11. Datakluis

In dit filmpje worden wijzigingen toegelicht met betrekking tot de datakluis. Het is mogelijk voor datakluisbeheerders om datakluistoegang af te wijzen. Het scherm is geoptimaliseerd voor datakluisbeheerders die geautoriseerd zijn voor meerdere werkgevers. Tevens zijn er nieuwe versies van de datakluisovereenkomsten in de XpertSuite opgenomen.

12. Contactmomenten

In dit filmpje wordt ingegaan op het scherm om een nieuw contactmoment toe te voegen. Hier is een link toegevoegd naar de tijdlijn van het dossier, welke bij aanklikken opent in een nieuw tabblad.

13. Contractmanagement module

In dit filmpje worden de mogelijkheden met betrekking tot het factureren aan aanmelders toegelicht.
14. Agenda

In dit filmpje worden de wijzigingen met betrekking tot de agenda toegelicht. De manier van instellen van gebruikersautorisaties is aangepast en de introductie van agendagroepen wordt uitgelegd.

15. Overige updates

In dit filmpje wordt ingegaan op overige aanpassingen en nieuwe functionaliteiten in de XpertSuite.

  • Een aanpassing op de SFTP connecties van het Koppelplatform,
  • Tekstuele aanpassingen (bij extra dienstverband toevoegen en de No-Risk /LKV uitvraag
  • De mogelijkheid om Dienstverleningsbeheer in te zetten zonder de module Contractmanagement te gebruiken
  • Een wijziging binnen het bewerken van een oproepverzoek
  • Een nieuw standaardrapport ‘Verzuim per medewerker’
  • Een verzuimdashboard  onvolleidge medewerker registratie in de XpertSuite met de mogelijkheid om historische data te verbergen.