Onderstaand de webinar 'Slim plannen van professionals met de Xpert Suite'. Na afloop van de webinar heeft er nog een Q&A plaatsgevonden. De webinar en de Q&A zijn hier terug te vinden.Q&A na de webinar:


1. Kun je agenda’s ook koppelen met bijvoorbeeld Outlook of een ander programma?

Ja dat kan! Er zijn standaard koppelingen met Outlook, maar ook Google Calendar.


2. Kun je een agenda-item terugkerend plannen met een titel? Bijvoorbeeld voor wekelijks overleg met casemanager taakdelegatie.

Ja, je kunt een afspraak inplannen en hierbij een terugkeerpatroon aangeven.


3. Op welke manier worden de afspraken getoond in Outlook? En is dat dan compliant?
 

Je kunt bij de configuratie van de Outlook- koppeling (en Google Calendar-koppeling) aangeven of je werknemergegevens wel of niet mee wilt koppelen. Indien wel, dan wordt de naam ook doorgezet. Indien niet, dan zie je alleen waar je welk type spreekuur hebt (en dat het uit de XS komt). 

 

4. Zit er een controle op medische informatie in de vraagstelling?

Nee die zit er nog niet op. Reden is dat de vraagstelling ook opgegeven kan worden door een POB’er. Er wordt op dit moment bekeken of we dit instelbaar kunnen maken.


5. Kan de Vraagstelling bij aanvraag als verplicht veld geconfigureerd worden ?

Op dit moment is dat nog niet mogelijk en is het veld Vraagstelling niet verplicht, echter kan dat wel zo worden ingesteld door de Xpert Desk.

 

6. Als je een spreekuur plant via Wizard, kan dat ook een concept spreekuur zijn?

Ja dat is mogelijk. Als er een tijdslot is gevonden en geselecteerd kan de afspraak worden gemaakt. Je kunt aangeven dat dit een concept afspraak betreft.

 

7. Stel een collega heeft net een spreekuur gepland en even later wordt een oproep verzoek in behandeling genomen door een planner. Zie je dan ook snel dat er reeds een afspraak staat, zodat het niet dubbel gepland wordt?

Ja, er zit in principe geen vertraging in het bijwerken van de beschikbare tijden in beschikbaarheden. Mocht het voorkomen dat 2 planners écht op het zelfde moment bij dezelfde behandelaar op dezelfde tijd een afspraak inplannen, dan zal er slechts 1 gepland worden en de ander zal een foutmelding krijgen. Dubbel boeken kan dus niet.

8. Uitnodiging via mail is toch niet AVG compliant?


Hangt er vanaf welke informatie er precies in de uitnodigingsbrief staat (wel of niet melding van ziekte en eerste ziektedag bijvoorbeeld), maar het is inderdaad veiliger om de oproepbrieven via een ander kanaal aan de werknemer aan te leveren (bijvoorbeeld via de module Veilig Communiceren / DialoogXpert).


9. Triggert het systeem op basis van beschikbaarheden of dagdelen? Dus op basis waarvan laat het systeem mogelijkheden tot plannen zien?

Op basis van de nog beschikbare tijd binnen de ingeregelde beschikbaarheden per professional.


10. Is deze tool alleen beschikbaar voor bedrijfsartsen of ook voor andere functies?

De agendafunctionaliteit met daarbinnen de mogelijkheid tot direct inplannen/oproepverzoeken/planwizard kan voor elke professional worden gebruikt die in de Xpert Suite een agenda heeft.


11. Kan een notificatietaak ook via een bericht naar een medewerker worden verstuurd?

Dat kan indien de werknemer ook toegang heeft tot de Xpert Suite vanuit de gebruikersrol Werknemer. 


12. Kan de Beoordelaar ook een notificatie doen bij een te beoordelen document?

Ja. Indien de beoordelaar het document definitief maakt (en dus goedkeurd) kan dezelfde notificatietaak worden afgeschoten.


13. Kan er bij een herstelmelding ook een notificatie komen als er nog een oproepverzoek open staat?

Ja dat is mogelijk middels een specifieke triggertaak.


14. Kan de Xpert Suite ook communiceren met AFAS, zodat de rapportages van de arts naar AFAS gaat en de manager daar het rapport kan lezen?

Ja dit is mogelijk met een uitgebreide AFAS/XS documenten koppeling


15. Kun je bepaalde blokken in de agenda uitsluiten van het meten van de bezettingsgraad? Bijvoorbeeld admin tijd?

Nee dat is niet mogelijk.