INHOUDSOPGAVE


1. Inleiding

 

Deze instructie beschrijft hoe Portal ingericht kan worden in Xpert Suite (XS). De handelingen die hiervoor uitgevoerd dienen te worden zijn beheerfuncties in de tab Beheer van XS. 


Naast onderstaande uitleg over het beheren van Portal, hebben we hiervoor ook een webinar op 20 oktober gehad. Kijk hier het webinar terug!


LET OP: In dit webinar is het instellen van het menu en actielinks bij gebruikers verouderd. Voor informatie over standaard portalen, klik hier.
1.1 Begripsdefinities

 • Widget; Blok waarin een of meerdere acties in Portal te zien zijn op de homepagina van de gebruiker.
 • Widget lay-outs; Overzicht van een combinatie van op maat gemaakte widgets;
 • Actielinks; Link naar een van de functies van XS, bijvoorbeeld Ziekmelden

 

1.2 Algemene werkwijze

In het algemeen kan worden gesteld dat de werkzaamheden voor het opzetten van Portal de volgende volgorde kent.

 

 1. Maken van widget lay-out pagina’s
 2. Configureren van individuele widgets
 3. Linker navigatiebalk Configureren
 4. Actiemenu binnen dossier configureren
 5. Gebruikers autoriseren voor het gebruik van diverse onderdelen van PortalXpert.
 6. Activeren Portalen voor specifieke gebruikers


2. Activeren Portal voor specifieke gebruikers

2.1 Inleiding

De beheerpagina is te vinden onder Applicatie instellingen – Portal Beheer


 

 


3. Maken widget layout pagina's

3.1 Inleiding

Voor iedere hoofdgebruikersgroep kun je een eigen widget layout pagina geven. Hierdoor kun je actielinks, maar ook widgets specifiek aan en uitzetten voor een hele gebruikersgroep tegelijk.3.2 Aanmaken nieuwe widget layout pagina

Wanneer je in de beheermodule bent van Portal kun je d.m.v. de knop lay-out toevoegen een nieuwe widget lay-out pagina configureren.


 

 

Stap 1:

Selecteer + Lay-out toevoegen.

Geef de nieuwe widget lay-out pagina een naam en een code (gelijk aan naam).

 

Stap 2:

Kies vervolgens uit het drop down menu de widget die je wil gebruiken en druk op + Widget toevoegen.

Iedere widget die je kunt selecteren geeft een nieuw scherm waarin je de instellingen van de betreffende widget kunt vaststellen.

 

Stap 3:

Geef aan waar op de lay-out je de widget wilt zien. De pagina bestaat uit 3 kolommen (Linker kolom, Middelkolom en Rechterkolom). Volgorde is numeriek waarbij 1 boven staat, 2 eronder etc.

Dus 1 en Linker kolom wil zeggen dat je de widget linksboven aan ziet staan. 1 en Rechterkolom wil zeggen dat je de widget rechts bovenaan ziet staan.

 

4. Configureren individuele widgets

4.1 Inleiding


Bij het toevoegen van widgets op de lay-out pagina kun je de individuele widgets vervolgens configureren.

Te gebruiken zijn:

 • (Welkomst)tekst
 • Actielinks
 • Actueel Verzuim
 • Agenda
 • Datakluis beheeractie
 • Veilig Communiceren
 • Frequent Verzuim
 • Langdurig Verzuim
 • Organisatiestructuur
 • Taken
 • Trajecten
 • Trajectnavigatie (specifiek zoeken naar 1 gestart traject middels het traject-ID)
 • Recente dossiers
 • Verstrekte Taken
 • Zoek dossier (werknemer)
 • Zoek werkgever

(Nog) niet (generiek) te gebruiken zijn:

 • Beschikkingen (specifiek gebruik op tabblad Overzicht binnen het Werknemerdossier)
 • Contactpersonen (specifiek gebruik binnen klantbeeld)
 • Klantteam
 • KortingInkomsten
 • Pensioen Document (specifiek gebruik binnen traject Pensioendocumenten)
 • Werkgever (specifiek gebruik binnen klantbeeld)
 • Document beoordelen (specifiek gebruik wanneer dit is geconfigureerd)

 

De te gebruiken widgets staan hieronder uitgelegd.


Aandachtspunt:

De titels van de welkomsttekst widget en de namen van de andere widgets moeten na instellen ervan gesynchroniseerd worden met de server. Aangezien dit een asynchroon proces is, kan het enige tijd duren (maximaal een uur) voordat een tekstwijziging zichtbaar wordt op de portal van de gebruiker.


4.2 Widget configureren


1. (Welkomst)tekst: 

 

 

1.1 Selecteer (Welkomst)tekst widget


1.2 Je kunt in het scherm wat nu verschijnt de inrichting van de welkomstwidget instellen. Kies of je de naam van de gebruiker en/of de laatste inlog wilt weergeven. Je kunt daarnaast een persoonlijke tekst en/of een URL toevoegen. Indien je alleen een begindatum meegeeft laat het systeem de tekst onbeperkt zien, indien je een einddatum meegeeft kun je een tijdelijk tekst of URL toevoegen binnen de periode die je opgeeft.


1.3 D.m.v. de knoppen + Tekst invoegen en + Nieuwe link toevoegen kun je meerdere teksten en/of URL’s erin zetten.


 

 

2. Actielinks:

 


2.1 Selecteer Actielink widget. Met deze functie kun je de diverse acties voor de gebruikers zichtbaar maken. Deze komen overeen met de actieknoppen in VX New (ziekmelden, betermelden, etc.)


2.2 Klik op + Actielink toevoegen en selecteer welke je wil toevoegen. Vervolgens geef je aan: Code, Label, Icoon en         volgorde.


2.3 Voor de iconen kun je gebruik maken van de iconen uit de lijst: https://fontawesome.com/v4.7.0/cheatsheet/ 


2.4 Kies een icoon en vul de naam zonder fa- in. Voor een aantal acties is er een origineel ingesteld. Bijvoorbeeld het hart voor zwangerschap, deze selecteer je door te kiezen voor “gebruik origineel”.


2.5 Kies de actielink met de toevoeging Zoek, dus bijvoorbeeld ZwangerschapZoek. Deze kun je gebruiken in de actielink widget.

 

Voorbeeld:

 

 

3. Taken:

 


3.1 Selecteer Taken widget

3.2 Kies het aantal taken wat weergegeven moet worden en het aantal dagen dat je wilt bekijken.

3.3 Kies ook de default categorie (=standaard categorie).

 

 

4. Trajecten

 


4.1 Selecteer TrajectenWidget. D.m.v. het protocol id en evt. variatie id kun je bepaalde trajecten laten zien (uiteraard dient de gebruiker rechten tot de medewerker te hebben)4. 2. Het protocol id is te vinden door in 4. Verzuimprotocollen het gewenste protocol te openen. Klik met de rechtermuisknop in de open ruimte en ga naar Eigenschappen. Ga met de muis in de Adresregel staan en onderaan vind je het eigenid (=protocol-id).

 

 

5. Recente dossiers


 

5.1 Selecteer Recente dossiers widget

5.2 Kies het aantal dossiers wat je wil laten zien per pagina.


 

6. Zoek dossier (werknemer)


 

6.1 Selecteer ZoekDossierWidget. Geen verdere inrichting nodig (alleen de naam)

 

 

 

7. Veilig Communiceren


 

7.1 Selecteer DialoogXpert Widget. Je kunt het aantal berichten instellen

 

 

8. Agenda8.1 Selecteer Agenda widget. Je hoeft verder niets in te richten (alleen de naam)


 

Om de agenda als een los pop-up scherm te krijgen, zodat je de agenda naast een dossier open kunt hebben, voer volgende stappen uit:

 1. Voeg een nieuwe Widget lay-out toe, noem deze Agenda. Voeg hier de Actielink Widget aan toe en zet hier als enige actielink de Agenda in.
 2. Ga naar gebruiker instellingen en voeg de Agenda (WidgetOverview) toe als Actielink aan de al bestaande Actielink set die opgegeven staat in de “Actielink set vastleggen voor menu”. Vink Popup aan en vul als icoon calendar in.

(Zie de basisuitleg hierover in 5 LINKER NAVIGATIEBALK CONFIGUREREN)


9. Verstrekte taken

Het is mogelijk om bij de Verstrekte TakenWidget instellingen in het aantalDagenVoltooideTaken-veld het negatieve getal '-1' in te vullen. Hierdoor toont de widget alleen de taken die -1 dag voor vandaag zijn gedaan (en dat is morgen), wat ervoor zorgt dat de voltooide taken uit de lijst verdwijnen. Dit kan het overzicht bevorderlijker maken, maar is niet noodzakelijk.


 

10. Overige Widgets

Alle niet nader toegelichte widgets worden op dezelfde soort manieren als hierboven ingericht.

 

 

5. Linker navigatiebalk configureren

5.1 Inleiding

Aan de linkerzijde van de portal kun je ook nog een aantal menu opties configureren.

Dit kunnen widget pagina’s zijn (die je bij hoofdstuk 4 hebt geconfigureerd), andere XS modules (bijvoorbeeld Statistiek en externe links.


 

5.2 Linker navigatiebalk configureren

Het configureren van de linker navigatiebalk gaat in de beheerpagina van PortalXpert. Selecteer het tabblad “Gebruiker instellingen”.


De linker balk leg je vast op het hoogste niveau van de gebruikersgroep waar het voor geldt. De onderliggende groepen krijgen namelijk bij default de inrichting van de groep erboven (of een eigen inrichting indien je dat instelt)

D.m.v. + Nieuwe set actielinks maken kun je een set inrichten.


Je kunt de widget lay-out selecteren door te kiezen voor de specifieke set met daarachter (WidgetOverview)


 

 

6 Actiemenu binnen dossier configureren

6.1 Inleiding

Als je in een werknemersdossier zit kun je rechtsboven bij Acties ook een lijst met acties configureren.

 


6.2   Actiemenu binnen dossier configureren

 

Het configureren van het actiemenu op werknemer niveau gaat in de beheerpagina van PortalXpert. 


Selecteer het tabblad “Gebruiker instellingen”.

Het actiemenu leg je vast op het hoogste niveau van de gebruikersgroep waar het voor geldt. De onderliggende groepen krijgen namelijk standaard de inrichting van de groep erboven (of een eigen inrichting indien je dat instelt).


Kies hiervoor de Actielink set vastleggen voor dossier_dienstverband

D.m.v. + Nieuwe set actielinks maken kun je een set inrichten.

Dit werkt nagenoeg hetzelfde als het inrichten van de Actielink widget met als enige afwijking dat je hier kiest voor de actielink zonder de toevoeging Zoek erachter. (Dan geldt de actie namelijk voor het dossier waar je op dat moment in werkt).