INHOUDSOPGAVE

Wat is DialoogXpert?

DialoogXpert is een communicatieplatform om veilig te kunnen communiceren en voldoet aan alle privacy- en veiligheidseisen, met het gemak van e-mail. DialoogXpert is een ‘whatsapp’ -achtige functie waar men in een beveiligde omgeving een dialoog kan voeren. 

De werking is op hoofdlijnen als volgt:

  • Een gebruiker van de Xpert Suite kan een bericht versturen via 'veilig communiceren'
  • De gebruiker wordt vervolgens uitgenodigd om zich aan te melden o pons platform en zijn e-mailadres te beveiligen met een wachtwoord en tweefactor-authenticatie. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van SMS codes of TOTP codes
  • Vervolgens ontvangt deze gebruiker bij elk ontvangen bericht een signaleringsbericht per e-mail (met de strekking "er is een nieuwe bericht. Log in om deze te lezen").
  • Vervolgens logt de gebruiker dan in met het ingestelde wachtwoord en tweede authenticatiestap om inhoudelijk het bericht te lezen (via de browser).

DialoogXpert biedt de mogelijkheid om berichten met gebruikers en externe mailadressen beveiligd te delen. Een dialoog tussen bijvoorbeeld een bedrijfsarts, casemanager of coach met een medewerker of onderling.


Waar kun je DialoogXpert voor gebruiken?

De dialoogfunctie binnen de Xpert Suite leent zich uitstekend voor coaching, het geven van opdrachten, het voeren van privacygevoelige dialogen, intervisie tussen professionals en interventionisten. Bovendien kun je de medewerker direct betrekken bij het eigen proces. Het directe contact met medewerkers of professionals zorgt voor hoge betrokkenheid bij het eigen probleem of vraagstuk.


Wie kan een dialoog inzien?

Alleen personen die toegevoegd zijn als geadresseerde in een bepaald dialoog, kunnen de inhoud van de dialoog zien. Ook superbeheerders kunnen de inhoud niet zien. Alleen de berichteigenaar kan bepalen wie er toegevoegd worden aan een specifiek bericht / dialoog. 

Dialogen kunnen beheerd worden door de gebruiker die de dialoog heeft gestart. Bij het bewerken van de dialoog kun je de tekst van de dialoog, de deelnemers en de eigenaar van de dialoog wijzigen. 

Het is mogelijk om vanuit een dossier meerdere dialogen te starten. Alle dialogen blijven gescheiden van elkaar. Per dialoog kan worden aangegeven wie de deelnemers zijn aan dit dialoog.


Digitaal ondertekenen van documenten

DialoogXpert biedt de mogelijkheid om documenten uit het dossier digitaal te laten goedkeuren. Het UWV accepteert deze ondertekening voor de opbouw van het re-integratiedossier. De beleidsadviseur van het UWV stelt dat het niet wettelijk is voorgeschreven dat alle documenten van het re-integratieverslag voorzien moeten zijn van een fysieke handtekening. Wel moet van elk document duidelijk zijn van wie het afkomstig is, en wie er eventueel mee heeft ingestemd. Als dit kan door een vorm van digitale ondertekening, dan voldoet dat.


Hiermee wordt het dus mogelijk om het complete papieren dossier te laten vervallen, want alle documenten kunnen digitaal ondertekend in de Xpert Suite worden opgeslagen:

  • Plan van aanpak
  • Bijstellingen op het plan van aanpak 
  • Eerstejaars- en eindevaluaties

 

Veilig

DialoogXpert zorgt ervoor dat relevante dossierstukken, zoals bijvoorbeeld, foto’s, plannen van aanpak of probleemanalyses niet meer hoeven worden gemaild. Het biedt de mogelijkheid om documenten en gesprekken direct op een veilige manier op te slaan in het dossier.