INHOUDSOPGAVE

Inleiding

Als een medewerkster zwanger is, registreer dit dan zo spoedig mogelijk in Xpert Suite. Het systeem zorgt ervoor dat je dan als werkgever zo tijdig mogelijk geïnformeerd bent over de wettelijke verplichtingen. Zodra de medewerker zwanger gemeld is zal de aanvraag voor zwangerschapsverlof in gang gezet worden. 

 


1. Zwangerschap melden

Stap 1: Selecteer eerst de medewerker, door de zoekfunctie te gebruiken, waarvoor je een zwangerschapstraject wilt registreren

Stap 2: klik op de knop Zwangerschap melden bij acties. 

 

 

Je komt in onderstaand scherm:

 

 

Stap 3: Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Vul de vermoedelijke bevallingsdatum in. De vermoedelijk bevallingsdatum staat op de zwangerschapsverlofverklaring van de medewerker;
 2. Is de medewerker zwanger van meerlingen dan dien je dit via vinkje aan te geven.
 3. Kies vervolgens de laatste werkdag. Indien dit een dag is tussen de 4-6 weken, vul dan de datum in;

 

stap 4: Klik op de knop Zwanger melden


Let op: De startdatum van het verlof moet altijd 6 weken zijn indien de medewerkster ziek is als gevolg van de zwangerschap. Het programma berekent wat de einddatum van het verlof wordt. Als na de bevalling de echte bevallingsdatum wordt geregistreerd, corrigeert het systeem automatisch het verlof indien dat nodig is.

 

2. Situatie rondom zwangerschap – voor de bevalling 

Wanneer je een medewerker zwanger hebt gemeld en weer op de knop 'Zwanger' klikt, kun je situaties rondom de zwangerschap wijzigen.

 

 

In dit scherm kun je de volgende zaken aangeven:
A. Registratie definitieve bevallingsdatum.  

B. Het corrigeren van de vermoedelijke bevallingsdatum. 

C. Het corrigeren van de laatste werkdag voor het zwangerschapsverlof.

D. Zwangerschap beëindigen om andere reden dan een gepland bevalling.

 

2.1 Situatie A

Als de medewerker is bevallen: 

Stap 1: registreer de definitieve bevallingsdatum. 

 

 

Stap 2: Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Vul de datum in wanneer de werkneemster is bevallen;
 2. Vul een eventuele toelichting in. Let op! Het is niet toegestaan om medische informatie of eventuele interpretaties in de notitievelden te zetten.

 

Stap 3:  Klik op de knop Opslaan

 

2.2 Situatie B

Stap 1: Corrigeer de vermoedelijke bevallingsdatum als deze niet correct is geregistreerd bij de zwanger melding. Let op! Vraag de medewerker naar de zwangerschapsverklaring. Hierop staat de vermoedelijke bevallingsdatum. 

 

 

 

Stap 2: Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Vul de correcte vermoedelijke bevallingsdatum in;
 2. Kies de laatste werkdag, tussen de 4 tot 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum;

 

Stap 3: Klik op de knop Opslaan

 

2.3 Situatie C

Stap 1: Corrigeren laatste werkdag voor het zwangerschapsverlof.

 

 

Stap 2: Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Kies de laatste werkdag, tussen de 4 tot 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum;

 

Stap 3: Klik op de knop Opslaan

 

2.4 Situatie D

Stap 1: Zwangerschap beëindigen om andere reden dan een geplande bevalling

 

Stap 2: Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Selecteer de reden;
 2. Vul de datum in waarop de zwangerschap is beëindigd.
 3. Vul een eventuele toelichting in. Let op! Het is niet toegestaan om medische informatie of eventuele interpretaties in de notitievelden te zetten.

 

Stap 3: Klik op de knop Opslaan

 

3. Situatie rondom zwangerschap – na de bevalling

Wanneer je na de bevalling weer op 'Zwanger' klikt, kom je in het volgende scherm

 

 

In dit scherm kun je de volgende zaken aangeven:
A. Medewerkster meldt zich zwanger

B.  Medewerkster wil haar bevallingsverlof graag in deeltijd opnemen. 

C. Uitbreiding bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind.

D. Registreren van andere einddatum bevallingsverlof.

 

3.1 Situatie A

Stap 1: Na de officiële bevallingsdatum kan een werkneemster zich weer zwanger melden. 

 

 

Stap 2: Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Vul de vermoedelijke bevallingsdatum in;
 2. Kies vervolgens de laatste werkdag. Indien dit een dag is tussen de 4-6 weken, vul dan de datum in;

 

Stap 3: Klik op de knop Zwanger melden


3.2 Situatie B

Stap 1: Sinds 1 januari 2015 heeft de werkneemster de mogelijkheid om het bevallingsverlof dat resteert vanaf 6 weken na de bevallingsdatum, gespreid op te nemen over een periode van maximaal 30 weken. 

 

 

Stap 2: Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Selecteer de optie “medewerker neemt verlof in deeltijd op”;

 

Stap 3: Klik op de knop Opslaan

 

3.3 Situatie C

Stap 1: Het bevallingsverlof wordt verlengd wanneer het kind, vanwege zijn of haar medische situatie, gedurende het bevallingsverlof langer dan 7 dagen in een ziekenhuis is opgenomen. Het bevallingsverlof wordt op dat moment verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de 8e dag van opname tot uiterlijk de einddatum van het oorspronkelijke bevallingsverlof, met een maximum van 10 weken. 

 

 

Stap 2: Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Selecteer de optie “aanvragen verlenging bevallingsverlof wegens ziekenhuisopname kind”;

 

Stap 3: Klik op de knop Opslaan

 

3.4 Situatie D

Stap 1: Registeren andere einddatum bevallingsverlof

 

 

Stap 2: Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Selecteer de optie “registeren andere einddatum bevallingsverlof”;
 2. Vul einddatum in.

 

Stap 3: Klik op de knop Opslaan

 

4. Ziek ten gevolge van zwangerschap

Is een medewerkster ziek als gevolg van zwangerschap maak dan gebruik van de knop “Ziek”.

 

Stap 1: Klik op de knop Ziek melden

Stap 2: Selecteer eerst de medewerker, door de zoekfunctie te gebruiken, waarvoor je een traject wilt inplannen. 

 

 

Stap 3: Je komt in onderstaand scherm:

 

 

Stap 4: Onderstaande gegevens dienen ingevoerd te worden:

 1. Voer de ziekmelding in zoals beschreven in dit artikel: Verzuim registreren / Herstel registreren : othersideatwork (freshdesk.com) ;
 2. Vul een eventuele toelichting in. Let op! Het is niet toegestaan om medische informatie of eventuele interpretaties in de notitievelden te zetten;
 3. Pas eventueel het ziekteverzuimpercentage aan;
 4. Zet het vinkje aan “ziekte ten gevolge van zwangerschap


Stap 5: Klik op de knop Ziek melden