INHOUDSOPGAVE


Datakluis beheerder accorderen

 

Een Datakluis beheerder kan alleen geautoriseerd worden door de huidige Datakluis beheerder. De Datakluis beheer kan via Datakluis-beheer de autorisaties voor de Datakluis beheren. 

Stap 1. Datakluis-beheer openen.

Datakluis-beheer kan geopend worden door in de Widget Autorisatieverzoek Datakluis op Naar Datakluis-beheer te klikken.Op het tabblad Beheeracties kan Datakluistoegang Akkoord of Niet akkoord worden bevonden.Stap 2. Het tabblad Autorisaties.

Het tabblad Autorisaties toont de naam van de Beheerders en Gebruikers per werkgever. 

Achter de naam wordt de autorisatie getoond:

  • Beheerder = Gebruiker is Datakluis beheerder.
  • DataKluis toegang = Gebruiker heeft toegang tot de Datakluis.Hierbij gelden de volgende opties:


  • Gegeven autorisatie; in bovenstaand voorbeeld blauw
  • Autorisatie in aanvraag; in bovenstaand voorbeeld niet selecteerbaar/uitgegrijsd (bijvoorbeeld de eerste beheerder)
  • Autorisatie niet akkoord; in bovenstaand voorbeeld onder Datakluistoegang niet blauw


Indien een autorisatie niet akkoord is, zal de gebruiker voor wie dit is aangevraagd nog wel zichtbaar zijn in het overzicht van autorisaties. Hiermee kan op een later moment alsnog een autorisatie worden toegekend indien wenselijk.


Gebruikers waarvan Datakluistoegang is afgewezen, blijven zichtbaar binnen de Datakluisautorisaties. Dit betreft altijd actieve gebruikers. Niet-actieve gebruikers zijn hierin niet zichtbaar. In het proces moeten de Datakluisgebruikers altijd eerst een Datakluisaanvraag doen, welke vervolgens akkoord of niet akkoord bevonden kan worden. Indien het niet akkoord is, blijven deze personen in het overzicht staan zonder autorisatie.


Stap 3. Opvolger autoriseren bij beëindigen van de functie. 

Het is van belang dat de huidige Datakluis beheerder een opvolger autoriseert bij het beëindigen van de functie. Dit hoort bij de overdracht.

Mocht dit onverhoopt niet zijn gebeurd dan kan er een verzoek worden geplaatst bij de Xpert Desk van Otherside at Work via het e-mailadres xpertdesk@othersideatwork.nl . Dit verzoek mag alleen geplaatst worden vanuit een werkgever en niet vanuit een arbodienstverlener.


Let op: Voor het autoriseren van een nieuwe Datakluisbeheerder door de Xpert Desk brengen wij 1 SDE in rekening.


Let op: Een werkgevergebruiker kan geen aanvraag doen om zelf de nieuwe datakluisbeheerder te worden. In het kader van AVG, alsook het vier-ogen principe dient deze aanvraag altijd van een manager van de gebruiker, of directielid te komen.


Wanneer de aanvraag van een directielid zelf komt, hebben wij en uittreksel van het KVK nodig om dit te verifiëren.

 Wat kan een Datakluis beheerder wat een gebruiker niet kan?

 

Alleen een datakluisbeheerder kan via Datakluis-beheer het beheer van de Datakluis uitvoeren, dit houdt in:

  • Autorisaties beheren: het autoriseren van gebruikers voor Beheerder of Datakluis toegang.
  • Beheeracties: het accorderen van een Akkoordverzoek nieuwe gebruiker.
  • Beheerdersovereenkomsten inzien: het inzien van verzonden beheerdersovereenkomsten.

Datakluis-beheer kan geopend worden door in de Widget Autorisatieverzoek Datakluis op Naar Datakluis-beheer te klikken.In het venster Datakluis kan gekozen worden voor de tabbladen Autorisaties; Beheeracties en Beheerdersovereenkomsten. Vanuit deze tabbladen kunnen de desbetreffende beheerfuncties uitgevoerd worden.