Binnen taken heb je de optie om de taken te laten triggeren op bepaalde voorwaarden. Los hiervan kun je taken ook laten triggeren via de triggerhandler.

 

Via Externe trigger:

Dit is de minst voorkomende sub-voorwaarde en valt onder oude en nog uit te faseren programmatuur. Wanneer je deze selecteert kun je middels een drop-down de trigger selecteren. Deze functionaliteit is echter voor een groot deel vervangen door database triggers die je middels een beheer scherm kunt inrichten. Deze functionaliteit heet: “Triggers” en is te vinden in beheer onder Dienstverlening - Dienstverlening. 

 

Triggeren bij formuliervelden:

Deze optie wordt vaak gebruikt wanneer de in te richten taak gebruikt moet worden als opvolging na het invullen van een bepaald formulier.

Ter illustratie. In de takenlijst komt een taak voor waarbij de gebruiker gevraagd wordt een plan van aanpak op te stellen. Dit zijn formulieren die gewoon aan een taak kunnen hangen. Zodra het formulier wordt geopend en wanneer een bepaald invulveldje wordt ingevuld, kan de opvolgtaak opkomen. Deze taak hoef je niet toe te voegen aan een protocolvariatie. De taak komt vanzelf op wanneer het formulierveld wordt ingevuld.