Het is mogelijk om kortingsmodellen in te stellen die bij werkgevers gekoppeld kunnen worden (naast het gewenste contract zelf), waardoor je eenvoudiger (en met minder contractmodellen) toch veel flexibliteit hebt in de prijsafspraken met klanten. Hierbij geldt dan echter wel dat je bij elke werkgever eraan moet denken dat deze de juiste kortingsmodellen en contractmodellen krijgt.

Klik in het beheer op Dienstverlening > Kortingsmodellen.

(Vanaf 11 januari 2024 is het scherm voor kortingsmodellenbeheer ook bereikbaar via een portal)


 


Aan de linkerkant zie je bestaande kortingsmodellen en kun je nieuwe aanmaken. Binnen een kortingsmodel kun je meerdere kortingen registreren die allemaal dezelfde looptijd hebben. Daarnaast kun je het model koppelen aan een specifieke werkgeversgroep.

 

 

 

Nadat je het kortingsmodel hebt aangemaakt kun je de kortingen gaan toevoegen. Klik hiervoor bij de verloop regel op Kortingen instellen


In het nu verschenen scherm klik je op Contractmodel korting toevoegen.

Kies nu het contractmodel en klik op Opslaan.Nu kun je de korting voor dit contractmodel instellen. Kies voor korting in euro's en vervolgens het soort korting. Stel daar verder in hoe de korting er precies uit moet komen te zien.

Nadat je dit hebt gedaan kun je in het vorige scherm (Stap 4) nog een contractmodel toevoegen om ook daarvoor een korting in te stellen.  Kies Opslaan als alle instellingen correct zijn ingegeven.


Kortingsmodellen via werkgevergroepen

Het is mogelijk om bij een kortingsmodel aan te geven dat deze standaard moet worden ingesteld indien een werkgever in een bepaalde werkgevergroep wordt geplaatst.
 

Wanneer je een werkgever in een groep plaatst zal actief gevraagd worden of je het kortingsmodel ook nog wilt aanpassen.

Kortingsmodellen via labels

Het is ook mogelijk om automatisch kortingsmodellen bij werkgevers in te stellen op basis van het gekozen label. Wanneer je een werkgever van label wisselt zal ook gevraagd worden of je het kortingsmodel wilt aanpassen.