Bij elke werknemer kunnen één of meerdere dienstverbanden opgevoerd worden, met daarin de gegevens van het dienstverband.


Stap 1: Open de beheer pagina via Beheer in het hoofdmenu.Stap 2: Indien de werknemer nog niet is opgevoerd, moet de werknemer eerst toegevoegd worden. Klik in het linker menu op Organisatie en vervolgens op Werknemer toevoegen.Stap 3: Vul alle gegevens in (verplichte velden worden aangegeven met *). Onderaan kan de informatie van het dienstverband worden ingevuld. Klik op Opslaan.Stap 4: Indien de werknemer al is opgevoerd, kan het huidige dienstverband worden gewijzigd of er kan een dienstverband worden toegevoegd. Klik in het linker menu op Organisatie, zoek vervolgens de werknemer in de Organisatiestructuur en klik op de naam.Stap 5: Klik rechts op de 3 puntjes en vervolgens op Dienstverbanden wijzigen.Stap 6: Klik onderaan op Dienstverband toevoegen en voer de gegevens van het nieuwe dienstverband op. 

 

Stap 7: Je ziet de lopende dienstverbanden van de werknemer. Selecteer de optie Dienstverbandgegevens corrigeren en klik op Verder.Stap 8: Je kunt nu de gegevens corrigeren. Ook kun je een nieuw dienstverband toevoegen via de knop + Extra dienstverband registreren. Herhaal deze actie indien er meer dienstverbanden zijn. Klik op Opslaan om de wijzigingen te bewaren.Stap 9: Selecteer de optie Het dienstverband gaat veranderen en klik op Verder.Stap 10: Je kunt nu alle gegevens wijzigen en een startdatum voor de wijziging instellen. Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen te bewaren.