Een Datakluis beheerder kan alleen geautoriseerd worden door de huidige Datakluis beheerder. De Datakluis beheerder kan via Datakluis-beheer de autorisaties voor de Datakluis beheren.Stap 1. Ga naar de Widget Autorisatieverzoek Datakluis

Stap 2. Klik op Naar Datakluis-beheer.
Stap 3. Op het tabblad Autorisaties staat de naam van de beheerders en gebruikers per werkgever.

 Achter de naam wordt de autorisatie getoond:

  • Beheerder = Gebruiker is Datakluis beheerder.
  • Datakluis toegang = Gebruiker heeft toegang tot de Datakluis.Het is van belang dat de huidige Datakluis beheerder een opvolger autoriseert bij het beëindigen van de functie. Dit hoort bij de overdracht.


Mocht dit onverhoopt niet zijn gebeurd dan kan er een verzoek worden geplaatst bij de Xpert Desk van Otherside at Work via het e-mailadres xpertdesk@othersideatwork.nl . Dit verzoek mag alleen geplaatst worden vanuit een werkgever en niet vanuit een arbodienstverlener.


Let op: Voor het autoriseren van een nieuwe Datakluisbeheerder door de Xpert Desk brengen wij 1 SDE in rekening.


Let op: Een werkgevergebruiker kan geen aanvraag doen om zelf de nieuwe datakluisbeheerder te worden. In het kader van AVG, alsook het vier-ogen principe dient deze aanvraag altijd van een manager van de gebruiker, of directielid te komen.