INHOUDSOPGAVE


1. Actie knoppen: Ziek melden & Herstel melden

De knoppen Ziekmelden en Herstel melden zijn beiden om ziektetraject te beheren.

Stap 1. Gebruik de zoekfunctie om het werknemersdossier te zoekenStap 2. Klik op de Acties knop 

Selecteer de actie die je wilt uitvoeren: Ziek of Herstel melden

2. Ziekte registreren

Een medewerker kan ziek geregistreerd worden om verschillende redenen. Een medewerker heeft zich ziek gemeld, een ongeval gehad buiten werk of een bedrijfsongeval gehad.


Stap 1. Klik op de Acties knop en selecteer 'Ziek melden'.

 

Stap 2. Toelichting

Wanneer je op de knop Ziek melden klikt, kom je in onderstaand scherm:

 

Stap 3. Kies een verzuimclassificatie

Je kunt verschillende verzuimclassificaties aangeven. De standaard ingestelde verzuimclassificaties zijn:


Ziek: Indien er geen bijzonderheden van toepassing zijn.

Ziek tgv een arbeidsongeval: Indien het verzuim wordt veroorzaakt door een ongeval tijdens het werk. Dit is van belang in verband met het doormelden van een dergelijk ongeval aan de juiste instanties.

Ziek t.g.v. een ongeval met regres-mogelijkheden: Indien het verzuim wordt veroorzaakt door een ongeval waarbij derden mogelijk aansprakelijk zijn voor het ongeval. Dit is van belang met het (mogelijk) verhalen van de (verzuim)kosten op de veroorzaker van het ongeval.

Ziek t.g.v. van orgaandonatie: Indien het verzuim wordt veroorzaakt door orgaandonatie.


Stap 4. Selecteer de eerste ziektedag

Door op de kalender te klikken kan je de eerste ziektedag selecteren. Daarnaast kun je ook de datum intypen.

Stap 5. Samengesteld verzuim en nieuw bedongen arbeid

Wanneer er mogelijk sprake is van samengesteld verzuim, dan wordt hier automatisch vanuit gegaan. Indien er geen sprake is van samengesteld verzuim, omdat de werknemer nieuw bedongen arbeid heeft, dient onderstaande optie aangevinkt te zijn.


Stap 6. Verzuimstatus 

De verzuimstatus staat automatisch op volledig ziek. Indien er sprake is van gedeeltelijk ziekte, kan de verzuimpercentage hier aangegeven zijn door de optie Gedeeltelijk ziek te selecteren

Stap 7. Notitie toevoegen

Het is niet verplicht een notitie toe te voegen in het veld notitie, maar het is wel optioneel. Het is van zeer groot belang dat hier geen medische gegevens worden vastgelegd. 


Stap 8: Verwacht hersteldatum

In het nieuwe ziekmeldscherm is het ook mogelijk om een 'verwachte hersteldatum' in te voeren. Hierop valt via het triggerbeheer weer op te triggeren. Verwachte hersteldatum heeft vier periodes die ingesteld kunnen worden:

  • Minder dan 1 week 
  • 1 tot 2 weken 
  • 2 tot 6 weken 
  • Meer dan 6 weken 


Daarnaast zijn er drie opties om verwachte hersteldatum te registreren:

  • Geen verwachte hersteldatum bekend
  • Verwachte hersteldatum niet exact bekend (plaats in categorieën hierboven)
  • Specifiek verwachte hersteldatum (datum wordt geplaatst in bovenstaande categorieën)

Stap 9. Ziekmelding opslaan

Wanneer alle relevante gegevens zijn ingevuld, druk op de knop opslaan om de ziekmelding te registreren.

3. Herstel Registreren

Als de medewerker na ziekte weer geheel of gedeeltelijk aan het werk is, meld je de medewerker geheel of gedeeltelijk hersteld. 

Stap 1. Klik op de Acties knop en selecteer herstel melden

Stap 2. Beter melden

Wanneer je op de knop 'Herstel melden' drukt, kom je in de onderstaand scherm:

Stap 3. Bepaal de situatie

Bij de situatie kunnen 3 verschillende variaties worden gekozen. Hieronder worden de situaties verder uitgelegd. De verschillende situaties zijn:

  • Stap 3.1 Werknemer meldt zich volledig hersteld;
  • Stap 3.2 De medewerker meldt zich voor een hoger/lager percentage ziek;
  • Stap 3.3 Ziektetraject voor werknemer om een andere reden beëindigen.


Stap 3.1 De werknemer meldt zich volledig hersteld

Stap 3.1.1. Selecteer de eerste optie "werknemer meldt zich volledig hersteld".


Stap 3.1.2. Geef de laatste ziektedag aan

Door op de kalender te klikken kan je de laatste ziektedag selecteren.


Stap 3.1.3. Indien gewenst, kan er een toelichting worden ingevuld

Let op: het is niet toegestaan om medische informatie of eventuele interpretaties in de notitievelden te zetten.


Stap 3.1.4 Druk op de knop TRAJECT BEËINDIGENStap 3.2 De medewerker meldt zich voor een hoger/lager percentage ziek

Stap 3.2.1 Selecteer de tweede optie "medewerker meldt zich voor een hoger/lager percentage ziek".

Stap 3.2.2 Kies de datum vanaf wanneer de wijziging plaatsvindt

Door op de kalender te klikken kan je de datum selecteren.


Stap 3.2.3 Vul het ziekteverzuimpercentage in 

Eventueel kan je met de rekenmachine het verzuimpercentage berekenen:

Stap 3.2.4 De verzuimclassificatie wordt automatisch ingevuld op basis van de initiële ziekmelding. Indien deze is veranderd is sinds de melding, kies dan de passende verzuimclassificatie.


Stap 3.2.5 Druk op de knop TRAJECT BEËINDIGEN.Stap 3.3. Ziektetraject voor werknemer om een andere reden beëindigen

Stap 3.3.1. Selecteer de derde optie "ziektetraject voor werknemer om een andere reden beëindigen".


Stap 3.3.2 Selecteer de reden voor de beëindiging.


Stap 3.3.4  Kies de datum vanaf wanneer de wijziging plaatsvindt

Door op de kalender te klikken kan je de datum selecteren.


Stap 3.3.5 Vul een toelichting in indien gewenst

Let op: het is niet toegestaan om medische informatie of eventuele interpretaties in de notitievelden te zetten.


Stap 3.3.6 Druk op de knop TRAJECT BEËINDIGEN.

4. Video voor uitleg

Voor verdere informatie over verzuim en herstel registreren, kun je ook onderstaande video bekijken: