INHOUDSOPGAVE


BIG registratie

 

Indien gewenst kun je een BIG registratie opvoeren in Xpert Suite (XS).
 

Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen 

 

Stap 2. Klik op het tabblad Algemeen. 

 

Stap 3. Vink U bent BIG geregistreerd aan. 


Stap 4. Voer het BIG-nummer in en klik op Opslaan. 


Plaatsvervanging (Autorisaties overname)

 

Indien je als gebruiker hiervoor geautoriseerd bent, mag je één gebruiker naar keuze als plaatsvervanger instellen. Deze gebruiker heeft voor de periode die je ingeeft dezelfde autorisaties en kan dus het werk in bijvoorbeeld vakanties of afwezigheid overnemen.

 

Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen 

 
Stap 2. Klik op het tabblad Algemeen. 


Stap 3. Klik bij Plaatsvervanging (Autorisatie overname) op de knop Plaatsvervanging registreren.


Stap 4. Vul de velden in:


Vul het veld Plaatsvervangen voor, Plaatsvervangen door en Periode plaatsvervanging in.

  • Plaatsvervangen voor: naam van gebruiker die de autorisatie tijdelijk wil overdragen;
  • Plaatsvervangen door: naam van gebruiker waarnaar de autorisatie tijdelijk overgedragen wordt;
  • Periode plaatsvervanging: stel de begin- en einddatum in waarin de autorisatie overdracht geldig is.

 

Stap 5. Klik op Plaatsvervanging verstrekken.  Via de knop Plaatsvervanging verwijderen kun je de plaatsvervanging verwijderen.

 

 

  

Trajectfilter


 Je kunt als gebruiker standaard instellen hoe je het trajectfilter wil zien.

 Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen 

 

Stap 2. Klik op het tabblad Algemeen. 

 

Stap 3. Klik op Alle lopende trajecten/Alle trajecten en klik op Opslaan. 


Digitale handtekening


Het is mogelijk een standaard handtekening in te stellen voor documenten waarin deze optie van toepassing is.

 

Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen 

 


Stap 2. Klik op het tabblad Algemeen. 

 

Stap 3. Klik op Digitale handtekening registreren.

 

Stap 4. Upload de digitale handtekening.


Selecteer het gewenste bestand met de handtekening via het upload icoon en stel via de + knop in welke gebruikers je digitale handtekening mogen gebruiken. Klik op Opslaan om de handtekening te bewaren.


 

 

  

E-mailadres ter beveiliging account


 Je kunt het e-mailadres wat opgegeven is bij de eerste keer inloggen wijzigen.

 

Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen 


Stap 2. Klik op het tabblad Beveiliging. 

 


Stap 3. Klik op E-mailadres wijzigen. 

 

Stap 4. Klik na de wijziging op Opslaan.

  

Wachtwoord wijzigen


 Je kunt als gebruiker het wachtwoord van je account wijzigen (indien je inlogt met een inlognaam en wachtwoord).

 

Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen

 

 
Stap 2. Klik op het tabblad Beveiliging. 

 
Stap 3. Klik op Wachtwoord wijzigen en wijzig het wachtwoord.

 
Stap 4. Klik op Wachtwoord wijziging opslaan.


 

Twee stappen authenticatie (2-factor)


Je kunt als gebruiker de twee stappen authenticatie aanpassen.

 

Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen 

 

Stap 2. Klik op het tabblad Beveiliging. 

 


Stap 3. Ga naar het kopje Twee stappen authenticatie.


Hier kun je de twee stappen authenticatie die je hebt ingesteld bij de eerste inlog wijzigen, of je kunt een andere vorm activeren. Ook kun je bij Standaard two factor inlog wijzigen kiezen welke vorm je standaard wil hebben. Tot slot kun je bij Back-upcode wijzigen een nieuwe back-upcode opvragen. Mocht je in de toekomst niet via de ingestelde tweefactor authenticatie kunnen inloggen, bijvoorbeeld omdat de telefoon geen bereik heeft, dan kun je inloggen met deze nieuwe éénmalige back-upcode.

 

  

E-mailadres correspondentie in XS

 

Als gebruiker kun je een e-mailhandtekening toevoegen die standaard in mails staat die je verstuurt vanuit XS.


Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen 

 
Stap 2. Klik op het tabblad Email & Agenda en vul bij E-mailinstellingen het e-mailadres in.


Stap 3. Klik op Opslaan.

 


Agenda instellingen


Deze optie is alleen zichtbaar voor gebruikers die een agenda in de XS hebben en/of kunnen inzien. Via deze instellingen kun je de weergave en instellingen van de agenda inrichten naar je voorkeuren.

 

Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen 

 

Stap 2. Klik op het tabblad Email & Agenda. Scroll naar beneden naar Agenda instellingen.


Stap 3. Pas de voorkeuren aan. 


Stap 4. Klik op Opslaan. 

  

Veilig communiceren


Wanneer de optie voor Veilig communiceren (ook wel DialoogXpert (DX) genoemd) geactiveerd is, kun je de instellingen als gebruiker aanpassen. Hier kun je berichtnotificatie, de handtekening en melding bij afwezigheid instellen

 

Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen


Stap 2. Klik op het tabblad Email & Agenda. 


Stap 3. Ga naar Veilig communiceren-instellingen.

 

Stap 4. Pas de instellingen aan. Stel de berichtnotificatie, standaard handtekening en afwezigheidsnotificatie in.

 

 

Stap 5. Klik op Opslaan. 

 


 

Voor het afhandelen van taken kun je als gebruiker een aantal opties als standaard instellen.

 

Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen 


Stap 2. Klik op het tabblad Taken. Kies bij Taak instellingen de gewenste instelling.

  
Stap 3. Klik op Opslaan.  

 


Medische Protocol Module (MPM)

 

Als gebruiker kun je hier instellingen voor je account aangeven betreffende de medische kaart inzage in XS. Autorisatie voor inzage in medische gegevens is hiervoor nodig.


Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Instellingen 

 


Stap 2. Klik op het tabblad MPM. Kies voor Chronologisch/Omgekeerd chronologisch.


Stap 3. Klik op Opslaan.
 Account sessie instellingen


Stap 1. Log in bij XS, ga linksonder naar Beheer.


Stap 2. Klik op Applicatieinstellingen, klik daarna op account sessie instellingen.


Stap 3. Klik op een gebruiker of een gebruikersgroep en klik hierna op Bewerken.


Stap 4. Vul alle velden in en klik hierna op Opslaan.


Als beheerder heb je de keuze tussen "standaard" en "account specifieke" instelling. 

Daarnaast kan naast de maximale sessie duur ook gekozen voor een maximale inactiviteit duur. 

(keuzemogelijkheden: 15 min, 30 min, 1 uur, 2 uur en 3 uur)