Rapportnaam: Factuurspecificatie Verrichtingen


Dit rapport toont een generieke factuurspecificatie, waarop voor een ingegeven specificatie nummer (batchnummer) alle gefiatteerde verrichtingen getoond worden.


Via de kolom ‘Uitvoerder’ kan gemakkelijker achterhaald worden door wie de verrichting die op de factuurspecificatie staat, uitgevoerd is.