Conform de Service Level Agreement (SLA) is het mogelijk om één acceptatieomgeving van de eigen Xpert Suite omgeving aan te laten maken. Hiervoor wordt een kopie van de productieomgeving gemaakt. De acceptatieomgeving kan desgewenst vervangen worden door een nieuwe kopie van productie.


Om een (nieuwe) acceptatieomgeving aan te vragen, kun je een ticket aanmaken voor support (inloggen). Een Support Expert zal contact opnemen om de aanvraag compleet te maken en door te kunnen zetten.


Onder andere de volgende vragen zullen afgestemd worden:

  1. De gewenste datum maken kopie productie.
  2. Vervangen van eventueel bestaande acceptatieomgeving of uitbreiding licentie voor extra acceptatieomgeving.
  3. Niveau van pseudonimisering.
  4. Gebruikers voor toegang tot acceptatieomgeving.


Normaal gesproken worden alle persoonsgegevens gepseudonimiseerd als een acceptatieomgeving wordt gemaakt. Bij uitzondering kan hier van worden afgeweken. De acceptatieomgeving krijgt dan een acceptabele einddatum waarop deze weer wordt verwijderd.


Er zijn drie niveaus van pseudonimiseren:

  1. Volledig: dit is de standaard keuze.
  2. BI-pseudonimisering: Werkgever en Afdeling namen blijven behouden, alsmede mapnamen in de organisatiestructuur.
  3. Koppelings-pseudonimisering: alleen tijdelijk te gebruiken voor het testen van conversies en/of koppelingen. Hierbij blijven ook NAW gegevens van werknemers behouden. Voor andere doelen adviseren wij ook met de eigen privacy-officer af te stemmen of een dergelijke acceptatieomgeving gewenst is.