Gebaseerd op XS module: XS Basisinrichting + plug-in

Vanuit Xpert Suite wordt de begeleiding van een verzuimende werknemer ondersteund. Het is onder andere mogelijk om casemanagementteams in te richten. Meerdere gebruikers van XS kunnen eenzelfde rol vervullen ten aanzien van verzuimbegeleiding. Autorisaties worden per rol ingericht en daarom is het overzichtelijk om de dossiers te kunnen verdelen onder de gebruikers. Hierdoor zien gebruikers alleen de dossiers waar ze verantwoordelijk voor zijn, oftewel de casemanagementteams.

Inhoud van de stream

In deze stream is de verdeling qua casemanagementteamrollen per werknemer en gebruiker inzichtelijk. Standaard worden de werknemers verdeeld onder de begeleiders vanuit de casemanagementteams op basis van de organisatiestructuur. Het is echter ook mogelijk om hiervan af te wijken en een andere begeleider toe te wijzen. 

Bepaling in de datastreams

Voor iedere map, werkgever of afdeling binnen de organisatiestructuur wordt bepaald op basis van de inrichting in XS wat het bijbehorend casemanagementteam is. Het kan echter zijn dat de werknemer specifiek een begeleider krijgt toegewezen, die niet in dit casemanagementteam zit. Dat is in de stream terug te zien op basis van het veld ‘IsToegewezen’. Het veld ‘IsActueleBegeleider’ geeft aan wat de actuele begeleider is.  

 

Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Inzicht krijgen in de indeling qua verzuimteams
  • Nagaan hoe vaak een andere begeleider wordt toegewezen.