Gebaseerd op XS module: Contract management

Met de functionaliteit Dienstverlening is het mogelijk om producten en diensten te koppelen aan werkgevers en de verzuimbegeleiding. Bij een contractmodel kun je een dienstverleningssoort vastleggen. Iedere verrichting, oftewel een taak of een spreekuursoort, kan maar aan één dienstverleningsoort (bijvoorbeeld preventief of verzuimbegeleiding) gekoppeld worden. Binnen een dienstverleningsoort kunnen één of meerdere variaties toegevoegd worden, waarbij ingesteld kan worden welke protocolvariaties gestart mogen worden. Kortom de afgenomen diensten bepalen welke trajecten bij dossiers van de werkgever gestart kunnen worden, en welke spreekuursoorten gepland mogen worden.


Inhoud van de stream:

Deze stream biedt een overzicht van de ingestelde dienstverlening soorten en -variaties, labels, aanmelders, contractmodellen en de relatie met de verzekeringspolis en verzekeringsproducten van de werkgever. Een aanmelder kan meerdere labels hebben. Een werkgever kan maar onder één label vallen.

Per dienstverlening en dienstverlening variatie kan een budget worden vastgelegd.


Bepaling in de datastreams:

In de feitentabel ‘Fact_EmployerGroup’ is de indeling terug te vinden van de werkgevergroepen. Per werkgevergroep is de werkgever en het bijbehorend label inzichtelijk.

In de feitentabel ‘Fact_ServiceAgreement’ is de inrichting te vinden rondom dienstverlening.


Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Inzicht krijgen hoe deze onderwerpen zijn ingericht
  • Bewaken of er binnen het vooraf bepaalde budget wordt gebleven.