Gebaseerd op XS module: XS Basisinrichting.

In Xpert Suite is er de mogelijkheid om op verschillende plekken documenten vast te leggen en te genereren. Documenten kunnen aan het traject gehangen worden, tijdens een spreekuur gegenereerd worden of handmatig geüpload worden bij een dossier. Xpert Suite ondersteunt verschillende soorten documenten, zo worden er onder andere standaard documenten aangeboden, bijvoorbeeld voor de WVP zoals een Plan van Aanpak.


Inhoud van de stream: 

In deze stream bevinden zich alle documenten die bij een traject en/of spreekuur horen met daarbij relevante informatie zoals documentnaam, documenttype, uploaddatum etc.


Bepaling in de datastreams:

Alle documenten gekoppeld aan een traject en/of spreekuur worden geïncludeerd binnen deze stream. Standaard worden medische documenten uitgefilterd, tenzij je geautoriseerd bent om medische streams te ontvangen.

 

Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Analyseren of de verplichte documenten per werkgever en per traject aanwezig zijn.
  • Analyseren of de verplichte documenten per werkgever en per traject tijdig zijn geüpload.