Gebaseerd op XS module: Polisregistratie 

Met deze XS module is het mogelijk om polissen op werkgeverniveau vast te leggen inclusief de deelnemerregistratie. Onder de deelnemer registratie verstaan we de werknemers die deelnemen aan deze polis en de mogelijke uitsluitingen.

 

Inhoud van de stream:

Deze stream maakt inzichtelijk welke deelnemers onder welke polis vallen en welke polissen beschikbaar zijn voor een werkgever. Extra informatie over deze polissen, zoals gekoppelde verzekeraar, verzekeringtype (zoals verzuim of WGA) per werknemer, eventuele tussenpersoon, het verzekeringsproduct, en werkgeverslasten is in deze stream ook beschikbaar.


Bepaling in de datastreams:

Er zijn binnen deze stream twee feitentabellen:

  • Fact_EmployerPolicies: Per werkgever is de afgesloten polis inzichtelijk, evenals het aantal werknemers dat ingesloten is volgens de polisovereenkomst geldig ten tijde van de datastreams verversing.
  • Fact_ParticipantsOnPolicy: Alle in- en expliciet uitgesloten deelnemers die geregistreerd staan bij de polis.


Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Inzicht verkrijgen in de polissen van werkgevers.
  • De inrichting controleren door na te gaan onder welke polissen geen deelnemers meer hangen.
  • Polis informatie kunnen koppelen middels het externe id (SerialNumber en SubNumber) aan het back office systeem.