Gebaseerd op module: XS Insurance 

Met deze module kan de schade als gevolg van verzuimmeldingen worden berekend en uitgekeerd. Een goedgekeurde claim is een bundeling van claimregels. Dat kunnen één of meerdere boekingen worden. Deze bundeling van claimregels kunnen de daadwerkelijke schadeclaim tegen de verzekeringspolis bevatten, maar ook correcties op voorgaande claims. Claims kunnen automatisch maar ook handmatig worden aangemaakt vanuit verschillende polissen. Meer informatie over de XS registratie en mogelijkheden is hier te vinden: XSC: Module inkomensverzekeringen & polisregistratie 

 

Inhoud van de stream:

In deze stream bevinden zich claims, claimregels en bijbehorende relevante velden. Niet alleen de huidige maar ook de historische claims worden beschikbaar gesteld middels deze stream. Hiervoor wordt er eens per dag een snapshot gemaakt van de WvP gegevens van dat moment. Er kan in de stream worden achterhaald of de claims correctie bevat of niet, middels de claimregels.

 

Stermodellen:

Hieronder zijn de twee stermodellen gevisualiseerd die aanwezig zijn in deze stream. Dit toont welke bestanden aan elkaar te koppelen zijn. De inhoud van de bestanden is beschreven in het XS rapport ‘Overzicht Datastreams’, te vinden de Statistiekenmap ‘Functioneel Beheer’.  


Stermodel ClaimStatusVerloop

De feitentabel in dit stermodel toont de statusovergangen van een claim. Zodra een claim is aangemaakt heeft hij de status new. Dat kan veranderen naar approved, rejected of removed. Een 'forecast' claim is een voorspelling van een claim, daardoor geen echte claim, en heeft daarom geen status. Deze 'forecast' claims zijn dan ook niet opgenomen in deze feitentabel. Dit stermodel kan gebruikt worden om te analyseren wanneer de claim is gewijzigd van status en wat de reden hiervan was.Stermodel ClaimRegel 

Fact_ClaimRegel bevat informatie over claimregels. Een claimregel kan wel of niet een correctie zijn, te herkennen aan het veld IsCorrection. Een claim kan zowel een 'echte' claim als 'forecast' claim zijn, te herkennen aan het veld IsForecast. Voor iedere combinatie van een claimtraject en openstaande periode bestaat er een regel in het bestand. Dit zodat gemakkelijk achterhaalt kan worden in Fact_Claimregel dat het over verschillende forecast claims gaat. Fact_ClaimRegel is te koppelen aan meerdere dimensies, waaronder Dim_Claim. Indien het veld Dim_Booking gevuld is betekent dit dat er een boeking is, en er dus een bedrag geclaimed is.

 

 Dim_Claim

De beide feitentabellen kunnen gekoppeld worden aan Dim_Claim. Dim_Claim bevat informatie over claims, zoals status en type. Een claim kan zowel een 'echte' claim zijn als een 'forecast' claim. Forecast claims zijn claims die ontstaan als de claims nu geaccordeerd zouden worden. Voor 'echte' claims worden gegevens over het type booking getoond, alsmede de huidige status. Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Inzicht verkrijgen in historische claims die zijn aangemaakt, het geeft daarmee onder andere overzicht op claims die nog beoordeeld moeten worden.
  • Inzicht verkrijgen in de totaalbedrag aan schade ten gevolge van verzuim die worden geclaimed, bijvoorbeeld per werkgever.

 

 

XSC: Module Inkomensverzekeringen & polisregistratie