Gebaseerd op XS module: Inkomensverzekeringen 

Met deze module kan de schade als gevolg van verzuimmeldingen worden berekend en uitgekeerd. Een goedgekeurde claim is een bundeling van claimregels. Dat kunnen één of meerdere boekingen worden. Deze bundeling van claimregels kunnen de daadwerkelijke schadeclaim tegen de verzekeringspolis bevatten, maar ook correcties op voorgaande claims. Claims kunnen automatisch maar ook handmatig worden aangemaakt vanuit verschillende polissen.


Inhoud van de stream:

In deze stream bevinden zich deze claims en bijbehorende relevante velden.


Bepaling in de datastreams:

Er worden alleen maar claims aangemaakt indien de werknemer nog in dienst is, de ziekmelding binnen een WvP protocol valt, er loon bekend is en er een actieve verzuimpolis aanwezig is voor de werkgever.

Niet alleen de huidige maar ook de historische claims worden beschikbaar gesteld middels deze stream. Hiervoor wordt er eens per dag een snapshot gemaakt van de WvP gegevens van dat moment. Er kan in de stream worden achterhaald of de claim een correctie betreft of niet.

 

Er zijn twee feitentabellen binnen deze stream:

Fact_ClaimRegel: Deze feitentabel bevat alle claimregels. Indien het veld dim_booking gevuld is betekent dit dat er een boeking is, en er dus een bedrag geclaimed is.

Fact_ClaimStatusVerloop: Deze feitentabel is op claimniveau, en de historie hiervan. Hiermee kan geanalyseerd worden wanneer de claim is gewijzigd van status en wat de reden hiervan was.

 

Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Inzicht verkrijgen in historische claims die zijn aangemaakt, het geeft daarmee ondere andere overzicht op claims die nog beoordeeld moeten worden.
  • Inzicht verkrijgen in de totaalbedrag aan schade ten gevolge van verzuim die worden geclaimed, bijvoorbeeld per werkgever bijvoorbeeld.