Gebaseerd op XS module: XS Basisinrichting

In XS kunnen op bepaalde entiteiten kenmerken worden vastgelegd. Hiermee kan er een eigen inrichting worden gemaakt. Momenteel kunnen kenmerken toegevoegd worden aan de volgende gerelateerde entiteiten:

 • Afdeling
 • Dossierobject
 • Werkgever
 • Traject

Hiermee kun je bijvoorbeeld een wanbetaler kenmerken, zodat hij/zij handmatig kan worden gecontroleerd. Het wordt ook gebruikt bij het automatisch accorderen van claimspecificaties. 


Inhoud van de stream

In deze stream worden alle geregistreerde kenmerken per entiteit getoond.


Bepaling in de datastreams

Voor iedere entiteit waar momenteel kenmerken op vastgelegd kunnen worden, is een aparte feitentabel gemaakt, die gekoppeld kan worden aan relevante dimensies:

 • Fact_DepartmentTags
 • Fact_EmployeeTags
 • Fact_EmployerTags
 • Fact_TrajectTags

Daarnaast is er ook nog een feitentabel die alle tags op kenmerken bevat in één tabel, namelijk Fact_AttributeValue.

 

Analysemogelijkheden:

Met de tabellen binnen deze stream kun je analyses maken op de specifieke inrichting die is gemaakt, hier een aantal voorbeelden:

 • Hoe vaak komt een bepaald kenmerk voor?
 • Hoeveel wanbetalers zijn er en wat is de trend?
 • Indien er kenmerken op claims zijn afgegaan waardoor deze niet automatisch geaccordeerd kunnen worden, kun je met de data zicht krijgen op het aantal acties dat per dossier nodig is.