Na afloop van de verzuimperiode doet de medewerker een WIA-aanvraag. Helaas slaagt UWV er in de praktijk niet altijd in om de WIA-aanvraag tijdig te behandelen en een beslissing te nemen over het recht op en de hoogte van een WIA-uitkering. In die gevallen kiest UWV ervoor om een voorschot van de WIA-uitkering te verstrekken. Het is vanaf nu mogelijk om de beschikking “voorschot” op te voeren in de Beschikkingsadministratie binnen XpertSuite.

Opvoeren beschikking voorschot. 

Bij het opvoeren van een beschikking is er onder het type beschikking 'WIA-WGA' een nieuw subtype aangemaakt, genaamd 'Overig'. Wanneer deze geselecteerd is zal als type beslissing 'Voorschot' automatisch geselecteerd zijn en kunnen de gegevens uit de beschikking worden geregistreerd.

Zie onderstaand het voorbeeld zoals dit in XpertSuite getoond wordt:

Graphical user interface, application

Description automatically generated