INHOUDSOPGAVE

Inleiding conversiegroepen

Door middel van conversiegroepen is het mogelijk om bij import- of exportconfiguraties bepaalde waarden

om te laten zetten naar een andere waarde. Hiermee kun je automatisch je koppeling gegevens om laten zetten, zowel bij import als bij export. 
In het beheerscherm is het mogelijk om een nieuwe conversiegroep aan te maken of een bestaande te bewerken. Binnen een conversiegroep is het mogelijk om één of meerdere conversiesleutels te selecteren. Momenteel zijn er bepaalde conversiesleutels beschikbaar. Deze lijst is gebaseerd op de conversiesleutels die momenteel door consultants in gebruik zijn genomen. In de toekomst zal deze lijst aangevuld worden zodra blijkt dat daar vraag naar is.Bij de conversiesleutel kun je vervolgens waarden vastleggen.Import en export

Bij zowel importconfiguraties als exportconfiguraties is er nu de mogelijkheid om één conversiegroep te selecteren. De reden dat je niet meerdere conversiegroepen bij één import- of exportconfiguratie kan kiezen, is omdat conversiegroepen mogelijk tegenstrijdige opdrachten kunnen geven. Bij het selecteren van een conversiegroep zorgt de import ervoor dat een binnenkomende waarde geconverteerd wordt naar de waarde die in de geselecteerde conversiegroep is opgevoerd.