Voor klanten die gebruik maken van de functionaliteit voor het verlonen van Ziektewetuitkeringen, is er sinds de release 7.32 Rome een aanpassing doorgevoerd bij de korting inkomsten. De korting inkomsten worden gebruikt als de werknemer (deels) weer aan het werk is, om de inkomsten tijdens de uitkering die ingehouden moeten worden op de uitkering te kunnen registreren. 

 

Uit het gebruik van deze functionaliteit bij onze klanten bleek dat het bij werknemers met een hoger inkomen regelmatig voorkomt dat de korting inkomsten hoger zijn dan het uitgekeerde uitkeringsbedrag, waarbij handmatige correcties vanuit de salarisadministratie benodigd zijn. Vanaf deze release worden de inkomsten die door een werknemer over een bepaalde periode zijn verdiend, maximaal ingehouden tot het bedrag dat een werknemer over dezelfde periode aan uitkering ontvangt (Ziektewetuitkering en Ziektewet aanvulling). Wat is er gewijzigd?

De maximering van de korting inkomsten wordt toegepast bij het opstellen van looncomponenten. Dit betekent dat de volledige inkomsten van de werknemer tijdens de uitkering als korting inkomsten geregistreerd kunnen worden en dat de Xpert Suite vervolgens berekent wat de maximum inhouding is. Als later blijkt dat een werknemer alsnog meer uitkering ontvangt (door hoger dagloon of gewijzigde uitkeringsdagen), dan wordt ook de maximum inhouding opnieuw berekend.

 

Opstellen van looncomponenten voor korting inkomsten

Bij het opstellen van de looncomponenten ‘Korting Inkomsten ZW’ en ‘Korting Inkomsten ZW Aanvulling’ wordt bepaald of het gehele bedrag ingehouden kan worden of hoeveel maximaal ingehouden kan worden. 

 

Geregistreerde korting inkomsten hebben altijd een start- en einddatum, dit wordt hier verder de korting-inkomsten-periode genoemd. Dit kan bijvoorbeeld de periode van de loonstrook zijn waarop deze inkomsten stonden.

Voor het bepalen van het inhoudingsbedrag wordt de korting inkomsten per werkbare dag bepaald. Dit doe je door het totale korting inkomsten bedrag te delen door het aantal werkbare dagen in de korting-inkomsten-periode. Per uitkeringsdag wordt vervolgens bekeken of het gehele korting bedrag ingehouden kan worden, of dat deze moet worden gemaximeerd. 

 

Vervolgens wordt bij het opstellen van de looncomponenten voor de korting inkomsten gekeken naar de verloningsperiode. Voor de uitkeringsdagen in de verloningsperiode wordt gekeken hoeveel inhouding er voor die dagen bepaald was. Deze bedragen worden per uitkeringstype bij elkaar opgeteld en dit resulteert in de twee looncomponenten ‘Korting Inkomsten ZW’ en ‘Korting Inkomsten ZW Aanvulling’.

 

 

Voorbeeld 1: Korting inkomsten lager dan uitkering


Korting inkomsten bedrag

250 euro

Korting inkomsten periode

18 juli 2022 t/m 24 juli 2022 (5 werkbare dagen)

Korting per werkbare dag in periode

250 / 5 werkbare dagen = 50 euro per uitkeringsdag

 

Verloning per week periode

Weekperiode 18 juli 2022 t/m 24 juli 2022.

Ziektewet uitkering

70% van dagloon (100 euro) = 70 euro per dag

Ziektewet aanvullende uitkering

20% van dagloon (100 euro) = 20 euro per dagMaandag 18 juli:


ZW uitkering / ZW aanvullende uitkering

70 euro / 20 euro

Korting inkomsten voor uitkeringsdag

50 euro op ZW uitkering inhoudenDinsdag 19 juli:


ZW uitkering / ZW aanvullende uitkering

70 euro / 20 euro

Korting inkomsten voor uitkeringsdag

50 euro op ZW uitkering inhoudenWoensdag 20 juli:


ZW uitkering / ZW aanvullende uitkering

70 euro / 20 euro

Korting inkomsten voor uitkeringsdag

50 euro op ZW uitkering inhoudenDonderdag 21 juli:


ZW uitkering / ZW aanvullende uitkering

70 euro / 20 euro

Korting inkomsten voor uitkeringsdag

50 euro op ZW uitkering inhoudenVrijdag 22 juli:


ZW uitkering / ZW aanvullende uitkering

70 euro / 20 euro

Korting inkomsten voor uitkeringsdag

50 euro op ZW uitkering inhoudenZaterdag 23 juli: Geen werkbare dag voor uitkering
Zondag 24 juli: Geen werkbare dag voor uitkering
Geeft de volgende looncomponenten

Weekperiode 18 juli 2022 t/m 24 juli 2022. 

Bruto ZW uitkering

5 werkbare dagen * 70 euro = 350 euro

Bruto ZW aanvulling

5 werkbare dagen * 20 euro = 100 euro

Korting inkomsten ZW

50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 0 + 0 = 250 euro

Korting inkomsten aanvulling: 

Geen inhouding benodigd

 

 

 

Voorbeeld 2: Korting inkomsten hoger dan uitkering


Korting inkomsten bedrag

500 euro

Korting inkomsten periode

18 juli 2022 t/m 24 juli 2022 (5 werkbare dagen)

Korting per werkbare dag in periode

500/ 5 werkbare dagen = 100 euro per uitkeringsdag

 

Verloning per week periode

Weekperiode 18 juli 2022 t/m 24 juli 2022.

Ziektewet uitkering

70% van dagloon (100 euro) = 70 euro per dag

Ziektewet aanvullende uitkering

20% van dagloon (100 euro) = 20 euro per dagMaandag 18 juli:


ZW uitkering / ZW aanvullende uitkering

70 euro / 20 euro

Korting inkomsten voor uitkeringsdag

70 + 20 = 90 euro gemaximeerd (i.p.v. 100 euro)Dinsdag 19 juli:


ZW uitkering / ZW aanvullende uitkering

70 euro / 20 euro

Korting inkomsten voor uitkeringsdag

70 + 20 = 90 euro gemaximeerd (i.p.v. 100 euro)Woensdag 20 juli:


ZW uitkering / ZW aanvullende uitkering

70 euro / 20 euro

Korting inkomsten voor uitkeringsdag

70 + 20 = 90 euro gemaximeerd (i.p.v. 100 euro)Donderdag 21 juli:


ZW uitkering / ZW aanvullende uitkering

70 euro / 20 euro

Korting inkomsten voor uitkeringsdag

70 + 20 = 90 euro gemaximeerd (i.p.v. 100 euro)Vrijdag 22 juli:


ZW uitkering / ZW aanvullende uitkering

70 euro / 20 euro

Korting inkomsten voor uitkeringsdag

70 + 20 = 90 euro gemaximeerd (i.p.v. 100 euro)Zaterdag 23 juli: Geen werkbare dag voor uitkering
Zondag 24 juli: Geen werkbare dag voor uitkering
Geeft de volgende looncomponenten

Weekperiode 18 juli 2022 t/m 24 juli 2022. 

Bruto ZW uitkering

5 werkbare dagen * 70 euro = 350 euro

Bruto ZW aanvulling

5 werkbare dagen * 20 euro = 100 euro

Korting inkomsten ZW

70 + 70 + 70 + 70 + 70 + 0 + 0 = 350 euro

Korting inkomsten aanvulling: 

20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 0 + 0 = 100 euro

Bedrag voor korting inkomsten dat niet ingehouden wordt omdat de inkomsten hoger zijn dan de uitkering

5 * 10 euro die niet ingehouden kon worden i.vm. maximering = 50 euro

  

 

Belangrijk

Omdat de korting inkomsten ingehouden worden op uitkeringsdagen, is het van belang dat een juiste korting-inkomsten-periode wordt geregistreerd bij het opvoeren van de inkomsten (zoals bijvoorbeeld de gehele loonstrook- of verloningsperiode). 

  • Als bijvoorbeeld de periode ingevoerd zou worden voor enkel zaterdag t/m zondag, dan worden er geen inkomsten ingehouden omdat er geen werkbare / uitkerings- dagen in de periode zitten.
  • Als er (onterecht) een korte periode van één of enkele dagen wordt ingevoerd, kan de korting alleen over deze dagen worden ingehouden, waardoor mogelijk te weinig inkomsten worden ingehouden.

 

Bij herberekenen / opnieuw actualiseren van een werknemer, worden bestaande looncomponenten herberekend (ook de korting inkomsten) en correcties gekoppeld naar het salarispakket. Het is belangrijk om bij onderstaande situaties de looncomponenten en correcties op juistheid te controleren in het salarispakket.

  • Indien er in het salarispakket voor deze werknemers reeds eerder handmatig correcties zijn aangemaakt om de inhouding te maximeren, zal een correctie aangemaakt worden waarmee een terugvordering voor de werknemer wordt aangemaakt.
  • Als er in het verleden te veel uitkering is ingehouden volgens deze nieuwe verbeterde maximeringsregels, zal een correctie aangemaakt worden voor een betaling aan de werknemer.