Welke kennis zou je moeten hebben aan de start van dit onderdeel?

Om dit onderdeel goed te kunnen doorlopen is het verstandig om de uitleg over de structuur van CMM te hebben doorlopen.

 

Bij taken kan worden aangegeven dat deze ook als verrichting beschikbaar moeten zijn. Op deze manier kun je bij een actie in een traject ook direct een verrichting schrijven voor het registreren van bestede tijd en/of de facturatie van deze actie aan de klant.

 

Inrichting

Open beheer en zoek de betreffende taak op in de taakbibliotheek of maak een nieuwe taak aan.


Vink aan Is verrichting, bij de taakgegevens. Kies daarna of de taak zelf een verrichting is, of dat je meerdere verrichtingen aan de taak wilt koppelen. Bij het uitvoeren van de taak kan de gebruiker kiezen welke verrichting wordt uitgevoerd.

  

Wanneer je geen dienstverlening gebruikt is dit voldoende om de verrichting op te kunnen nemen in 1 of meerdere contractmodellen. Het koppelen van de verrichtingen aan contractmodellen en prijscategorieën en het bepalen van de prijs en autorisatie doe je in een latere stap.

Wanneer je dienstverlening wel gebruikt krijg je hier direct de optie om de verrichting te koppelen aan een dienstverleningstype. Dit zorgt ervoor dat je de verrichting alleen kunt koppelen aan contractmodellen van hetzelfde dienstverleningstype. Wil je de taak terug laten komen bij meerdere dienstverleningstypes dan moet je de taak meerdere keren aanmaken en koppelen aan de betreffende dienstverleningstypes.


Zie tevens Taak Verrichting voor meer uitleg.