Welke kennis zou je moeten hebben aan de start van dit onderdeel?

Om dit onderdeel goed te kunnen doorlopen is het verstandig om de uitleg over de structuur van CMM te hebben doorlopen.

 

Opdrachtsoorten zijn verrichtingen die je, anders dan bij spreekuursoort verrichtingen en taak verrichtingen, kunt schrijven zonder dat er een actie in de XpertSuite plaats hoeft te vinden. Dat kunnen dus acties zijn die je buiten de XpertSuite uitvoert maar wel wilt registreren en eventueel factureren via de XpertSuite. Verder heb je bij opdrachtsoorten ook de mogelijkheid om (met de juiste inrichting) bij het schrijven van de verrichting de prijs te bepalen, waar deze normaal gesproken van te voren is vastgelegd in het contractmodel.

 

Kanttekening

Verrichtingen kunnen ook automatisch worden geschreven via een trigger. Daarbij wordt ook altijd gebruik gemaakt van een opdrachtsoort.

 

Inrichting

Je gaat naar opdrachtsoort beheer via Beheer > Dienstverlening > Opdrachtsoorten:Het koppelen van opdrachtsoorten aan contractmodellen en prijscategorieën en het bepalen van de prijs en autorisatie doe je in een latere stap.

  

In de linker balk zie je alle opdrachtsoorten die reeds zijn aangemaakt. Bovenaan die balk zie je ‘Opdrachtsoortoverzicht’ staan. Wanneer je hierop klikt krijg je een weergave van dezelfde opdrachtsoorten, maar dan met een zoekfunctie bovenaan het scherm.

 

Klik linksboven op ‘Nieuwe opdrachtsoort’. Je krijgt nu het scherm om een nieuwe opdrachtsoort aan te maken. In dit scherm vul je de naam, beschrijving en standaard uitvoeringsduur in. Als het veld 'standaard uitvoeringsduur' in het opdrachtsoortenbeheer wordt ingevuld, wordt deze standaard ingevuld bij het schrijven van een verrichting. Deze 'default' waarde kan bij het schrijven van een verrichting worden overschreden.


Daarnaast kun je instellen dat geautoriseerde gebruikers een afwijkende prijs mogen registreren en kunnen specifieke gebruikersgroepen geautoriseerd worden voor de opdrachtsoort.
 

Wanneer je gebruik maakt van dienstverlening kies je hier ook de dienstverlening waarbij de opdrachtsoort gebruikt moet kunnen worden. Wil je de opdrachtsoort in meerdere dienstverleningstypes gebruiken dan moet je ook meerdere opdrachtsoorten aanmaken.

Het koppelen van de verrichtingen aan contractmodellen en prijscategorieën en het bepalen van de prijs en autorisatie doe je in een latere stap.