De CMM module bestaat uit verschillende onderdelen welke aan elkaar gekoppeld zijn. In onderstaand overzicht wordt deze structuur weergegeven. Hierbij is de connectie met Dienstverlening weggelaten. Wanneer je gebruik maakt van Dienstverlening dan komt dit terug in verschillende onderdelen. 

Centraal in de structuur staan de contractmodellen. Wat je boven het Contractmodel ziet zit verwerkt in contractmodellen. Deze contractmodellen bestaan uit verschillende versies die ieder een eigen inrichting kunnen hebben. 

De onderdelen onder Contractmodel is uiteindelijk weer gelinkt aan contractmodellen en daardoor aan contractmodelversies.