INHOUDSOPGAVE

  1. Actielinks toevoegen  

Stap 1: Klik op Beheer

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Stap 2: Klik op Applicatieinstellingen

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Stap 3: Klik Portalbeheer

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Stap 4: Klik Gebruikerinstellingen

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Stap 5: Klik linkset toevoegen

Selecteer de juiste groep in het linker menu en klik bij “beheer actielinks voor dossier” op onderstaande knop.  

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Stap 6: Klik actielink toevoegen

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Stap 7: Invoegen Actielink

Om de juiste actielink te vinden kan je het volgende intypen in de zoekbalk: SetDossierobjecttags. Voeg hier de gewenste kenmerken op. Vergeet niet alle wijzigingen op te slaan. 

Chart

Description automatically generated with medium confidence


 


 2. 
Toekennen van kenmerken  

Dit kan gedaan worden via het trajectendossier door te klikken op de acties knop.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

2.1 kenmerken toekennen via kenmerken icoon

Voor werkgevers, afdelingen en werknemers zijn nieuwe actielinks beschikbaar om de gewenste kenmerken toe te kennen en in te kunnen zien. De gewenste actielinks kunnen toegevoegd worden via Portalbeheer onder de namen ‘SetEmployerTags’, ‘SetDepartmentTags’ en ‘SetDossierObjectTags’. 


Het toekennen van kenmerken aan trajecten kan via het Trajectenoverzicht via het kenmerk-icoon.

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

Klikken op deze acties opent een nieuw tabje, waarin je de toegekende kenmerken ziet en nieuwe kenmerken kunt toekennen via de dropdown.


 

Kenmerkenbeheer


 

In het nieuwe Kenmerkenbeheer, te bereiken via Beheer > Applicatieinstellingen, kunnen nieuwe kenmerken worden toegevoegd en kan per kenmerk bepaald worden aan welke entiteit(en) (Werkgever, Afdeling, Werknemer, Traject) deze mag worden toegekend.


 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

Deze instellingen kunnen ook altijd nog worden aangepast. Bestaande toekenningen worden niet meegenomen in deze aanpassingen: bij het verwijderen van een type - bijv. Traject bij kenmerk ‘Testkenmerk’ - blijven de kenmerken die al aan trajecten zijn gekoppeld, bestaan.

 

 

3. Zoekmogelijkheid op “extern trajectkenmerk”

Momenteel is in te regelen dat d.m.v. de “trajectnavigatiewidget”, veelal gebruikt op de homepagina, nu ook gezocht kan worden op een externe trajectkenmerken. 

A picture containing bar chart

Description automatically generated

 

  1. toevoegen trajectenwidget en instellingen

Via beheer à applicatieinstellingen à portalbeheer à op de groephet juiste widget toevoegen

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Klik hierna op toevoegen, hierna zal onderstaand scherm naar voren komen. Hier klik je het vinkje aan voor zoeken op extern trajectenkenmerk om gebruik te kunnen maken van de functie om te zoeken op extern trajectenkenmerk. 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated