Wanneer je een lopende ziekmelding wilt annuleren, kan dat door de volgende stappen te zetten.


Stap 1. Open het dossier en klik op de knop Acties. Kies vervolgens voor de optie Traject corrigeren

Let op: de volgorde van het actie menu is per gebruiker aanpasbaar, de knop kan dus op een andere locatie staan of in een bovenliggende map zoals in onderstaand voorbeeld.Stap 2. Kies voor de optie U wilt het verzuim door ziekte annuleren. Druk vervolgens op de blauwe knop en je annuleert/verwijderd de ziekmelding.Wanneer er sprake is van samengesteld verzuim, annuleer je in dit geval alleen het laatste deeltraject.